Our Insights

Our Insights

Mindset แบบไหนที่จะทำให้คุณมีความพร้อมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง?

Mindset คือกรอบแนวคิด มาจากความเชื่อที่ส่งผลไปถึงพฤติกรรม กลายเป็นทัศนคติต่อการกระทำสิ่ง ๆ หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเข้าหาหรือจัดการสิ่งรอบตัว
Our Insights

การทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน เป็นกุญแจต่อสู้วิกฤติ Burnout ได้หรือไม่?

แนวคิดที่หลายองค์กรเริ่มปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคการทำงานสมัยใหม่ การปรับสู่แนวคิดการทำงานรูปแบบนี้เป็นกุญเเจสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพจิตของพนักงานที่ประสบภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือ burnout ที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 แต่ละระลอกที่ผ่านมา
Our Insights

หมดยุคการเหยียดวัย (Ageism) ปรับมุมมองใหม่ต่อวัยเกษียณ

สำหรับกลุ่มคนวัยเกษียณอายุ อาจจะมีหลายคนเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนสูงอายุที่ไม่ทันสมัย ไม่ทันเทคโนโลยี และไม่มีความสนใจในการเรียนรู้หรือใช้งานอุปกรณ์ใหม่ ๆ
Our Insights

กุญแจสำคัญที่จะทำให้รูปแบบการทำงาน Hybrid Working มีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ย่อมมีอุปสรรคแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ เพียงแค่หัวหน้างานทุกคนต้องเปิดใจและร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับพนักงานในทีม
Our Insights

สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรผ่านบทสนทนา

ความสำคัญของวัฒนธรรมการโค้ชมาจากการยอมรับว่า องค์กรมีความจำเป็นต้องมีผู้นำที่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและทักษะของตนได้อย่างทันท่วงที
Our Insights

4 เหตุผลที่องค์กรขนาดกลางและเล็กควรจัด Outplacement service ให้กับพนักงาน

เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการบอกเลิกจ้าง จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในการทำธุรกิจที่จะขอรับความช่วยเหลือจากบริษัทที่มีประสบการณ์ด้าน Career Transitions หรือ บริการเปลี่ยนผ่านทางอาชีพ เพราะผลลัพธ์ของการไม่ไม่ทำอะไรเลยนั้นอาจมากเสียจนทำอะไรไม่ได้อีกต่อไป 
Our Insights

5 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยจากการเปลี่ยนผู้นำในองค์กร

เมื่อองค์กรตัดสินใจว่าต้องการผู้นำคนใหม่ การตระหนักรู้ว่าอะไรเป็นสื่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนั้นมีความสำคัญเท่า ๆ กับสิ่งที่ต้องทำ ด้วยเหตุผลนี้เองการรู้ว่าอะไรไม่ควรทำจึงมีความสำคัญพอๆ กับรู้ว่าควรทำอะไร
Leadership Coaching
Our Insights

Leadership Coaching จะช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไร

วัฒนธรรมความเป็นผู้นำ (Leadership culture) สามารถสร้างหรือทำลายความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานได้ และผู้นำที่ดีมีความสามารถและมีความชาญฉลาดทางอารมณ์สามารถทำให้พนักงานมีประสิทธิผล มีส่วนร่วม และภักดีต่อนายจ้างมากขึ้น