Our Insights

Our Insights

สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรผ่านบทสนทนา

ความสำคัญของวัฒนธรรมการโค้ชมาจากการยอมรับว่า องค์กรมีความจำเป็นต้องมีผู้นำที่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและทักษะของตนได้อย่างทันท่วงที
Our Insights

4 เหตุผลที่องค์กรขนาดกลางและเล็กควรจัด Outplacement service ให้กับพนักงาน

เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการบอกเลิกจ้าง จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในการทำธุรกิจที่จะขอรับความช่วยเหลือจากบริษัทที่มีประสบการณ์ด้าน Career Transitions หรือ บริการเปลี่ยนผ่านทางอาชีพ เพราะผลลัพธ์ของการไม่ไม่ทำอะไรเลยนั้นอาจมากเสียจนทำอะไรไม่ได้อีกต่อไป 
Our Insights

5 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยจากการเปลี่ยนผู้นำในองค์กร

เมื่อองค์กรตัดสินใจว่าต้องการผู้นำคนใหม่ การตระหนักรู้ว่าอะไรเป็นสื่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนั้นมีความสำคัญเท่า ๆ กับสิ่งที่ต้องทำ ด้วยเหตุผลนี้เองการรู้ว่าอะไรไม่ควรทำจึงมีความสำคัญพอๆ กับรู้ว่าควรทำอะไร
Leadership Coaching
Our Insights

Leadership Coaching จะช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไร

วัฒนธรรมความเป็นผู้นำ (Leadership culture) สามารถสร้างหรือทำลายความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานได้ และผู้นำที่ดีมีความสามารถและมีความชาญฉลาดทางอารมณ์สามารถทำให้พนักงานมีประสิทธิผล มีส่วนร่วม และภักดีต่อนายจ้างมากขึ้น
การจัดการความขัดแย้งระหว่าง WFH
การจัดการความขัดแย้งระหว่าง WFH
Our Insights

การจัดการ Toxic Workplace ในรูปแบบ Work From Home

การ WFH จะไม่ช่วยอะไรตราบเท่าที่องค์กรยังมีวัฒนธรรมที่เป็นพิษอยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากการที่สมาชิกในทีมไม่ไว้ใจกัน ขาดการสนทนาแบบเปิดเผย แม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาทำงานร่วมกันในออฟฟิศ แต่ก็มักจะมีการเสียดสีกันไปมาอยู่ทุกหนทุกแห่ง จนเริ่มทำให้ทีมเบื่อหน่ายและหมดพลังกับการวางแผนและแก้ปัญหา ส่งผลให้งานไม่เสร็จตามเวลา
EventsLHH's Activities

Event: LHH Explorer Episode II

Virtual Event จาก LHH Thailand ที่จะช่วยห้องค์กรบริหารงานได้ง่ายขึ้นในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรให้ถูกจุด
Our Insights

6 คำถามที่ควรใช้เมื่อไปสัมภาษณ์งาน

คำถาม 6 ข้อ ที่คุณสามารถพิจารณาถามในตอนท้ายของการสัมภาษณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้สมัครที่ช่างสงสัย รอบคอบ และมีความสนใจอย่างแท้จริงในตัวผู้จัดการฝ่ายจ้างงาน รวมไปถึงบทบาทการทำงาน และ ตัวของบริษัทเอง