ทำไมบริษัทต้องมีพื้นที่ให้พนักงานกล้าที่จะลงมือทำ กล้าที่จะลองผิดพลาด

Published on
Written by

ความสำคัญของการสร้างความเข้าใจว่าความผิดพลาดคือการเรียนรู้และสร้างพื้นที่ให้พนักงานกล้าที่จะลงมือทำ กล้าที่จะลองผิดพลาด 

ในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่ แนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่ให้กับความผิดพลาดกลายเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดนี้เน้นถึงบทบาทของความผิดพลาดในฐานะที่เป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่สำคัญ สำหรับหัวหน้าและผู้บริหาร การพยายามจะนำทีมในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การเข้าใจว่าทำไมบริษัทจึงจำเป็นต้องส่งเสริมบรรยากาศที่ยอมรับความผิดพลาดซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น บทความนี้จะทำให้คุณพิจารณาถึงความสำคัญนี้และแถมด้วยประโยชน์จากความผิดพลาดที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาของสมองอีกด้วย 

การปรับเปลี่ยนมุมมองจากการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดสู่โอกาสในการเรียนรู้ 

ในอดีต ธุรกิจมักมองว่าความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวที่มีค่าใช้จ่ายสูงและควรหลีกเลี่ยงทุกวิถีทาง อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ลองพิจารณาเหตุผลบางประการที่การสร้างพื้นที่ให้กับความผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญ 

 1. ส่งเสริมนวัตกรรม (Encourages Innovation)

นวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกับการลองคิดนอกกรอบ เรียนจากการลองผิดลองถูก การยอมให้เกิดความผิดพลาดนี้ บริษัทสามารถส่งเสริมให้พนักงานทดลองและสำรวจไอเดียใหม่ ๆ โดยไม่กลัวการลงโทษ ความอิสระนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบเติบโต 

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา (Encourages Learning and Development)

ความผิดพลาดให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า เมื่อพนักงานเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความคิดริเริ่มและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ การเรียนรู้นี้มีความสำคัญต่อการเติบโตทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 

 1. ส่งเสริมความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Encourages Resilience and Adaptability)

ในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความยืดหยุ่นและการปรับตัวเป็นคุณสมบัติสำคัญ การยอมให้เกิดความผิดพลาดช่วยให้พนักงานพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้โดยเรียนรู้ที่จะล้มแล้วลุกแล้วเดินต่อไม่จมกับความผิดพลาด ทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทาย 

 1. สร้างความปลอดภัยทางจิตใจ (Builds Psychological Safety)

ความปลอดภัยทางจิตใจ คือความเชื่อที่ว่าตนเองจะไม่ถูกลงโทษหรือเหยียดหยามเมื่อพูดถึงไอเดีย คำถาม ความกังวล หรือความผิดพลาด การสร้างบรรยากาศที่ยอมรับความผิดพลาดช่วยสร้างความปลอดภัยนี้ นำไปสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่เปิดเผยมากขึ้น
พัฒนาด้านสมองด้วยความผิดพลาด 

ไม่เพียงแต่พัฒนาด้าน EQ แต่ความผิดพลาดยังส่งผลถึงการพัฒนาด้านสมองอีกด้วย 

 1. โดปามีน (Dopamine)

โดปามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับรางวัลและแรงจูงใจ มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้จากความผิดพลาด เมื่อเกิดความผิดพลาด ระดับโดปามีนสามารถลดลงซึ่งเป็นสัญญาณว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน กระบวนการนี้ช่วยเสริมการเรียนรู้โดยเน้นถึงการลองสิ่งใหม่ให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น 

 1. ความยืดหยุ่นของสมอง (Neuroplasticity)

ความสามารถของสมองในการจัดระเบียบตัวเองใหม่นี้ โดยการสร้างการเชื่อมต่อทางประสาทใหม่เรียกว่าความยืดหยุ่นของสมอง ความผิดพลาดกระตุ้นความยืดหยุ่นของสมองโดยกระตุ้นสมองให้หาทางแก้ไขใหม่และปรับตัว ยิ่งเชื่อมต่อยิ่งกระตุ้นยิ่งฉลาด 

 1. ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility)

การทำความผิดพลาดช่วยเสริมความยืดหยุ่นทางปัญญาซึ่งเป็นความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความคิดแบบวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเสริมสร้างการคิดแบบกลยุทธ์ ทำให้สมองได้มีการพัฒนาการส่วนนี้ชัดเจนและชำนาญ 

กลยุทธ์สำหรับผู้นำในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่เข้าใจว่าความผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ 

 1. แบ่งปันประสบการณ์ (Sharing Experiences)

ผู้นำควรแบ่งปันความผิดพลาดของตนเองและบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นอย่างเปิดเผย 

 1. ส่งเสริมการรับความเสี่ยง (Encourages Taking Risks)

สร้างแรงจูงใจให้พนักงานรับความเสี่ยง การยอมรับและให้รางวัลกับความพยายามถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จ 

 1. ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ (Honest Feedback)

มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เป็นการช่วยปิดจุดบอด ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งที่จะช่วยให้พนักงานเรียนรู้จากความผิดพลาดแทน 

 1. การฝึกอบรมและเวิร์กชอป (Training and Workshop)

เสนอโปรแกรมการฝึกอบรมที่สอนพนักงานวิธีการวิเคราะห์และเรียนรู้จากความผิดพลาด การปรับมุมมองความคิด การคิดแบบเติบโต 

สำหรับบริษัทที่อยากจะเริ่มต้นให้ความรู้หรือจัดหลักสูตรแต่ไม่รู้จะเริ่มที่หลักสูตรใด 

LHH Thailand ขอแนะนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 • Build Psychological Safety 
 • Cultivate Your Growth Mindset 
 • Shape Your Mindset 

รับรองว่าบริษัทสามารถปลดล็อกศักยภาพพนักงานและขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน 

บทสรุป 

การสร้างบรรยากาศที่ยอมรับความผิดพลาดและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตในองค์กร การทำให้พนักงานรู้สึกกล้าที่จะลองผิดพลาดและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจ แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาด้านสมองอีกด้วย เมื่อพนักงานรู้สึกมีอิสระที่จะคิดนอกกรอบและมีความปลอดภัยทางจิตใจ พวกเขาจะสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้มากขึ้น ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว