Our Insights

Leadership Coaching
Our Insights

Leadership Coaching จะช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไร

วัฒนธรรมความเป็นผู้นำ (Leadership culture) สามารถสร้างหรือทำลายความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานได้ และผู้นำที่ดีมีความสามารถและมีความชาญฉลาดทางอารมณ์สามารถทำให้พนักงานมีประสิทธิผล มีส่วนร่วม และภักดีต่อนายจ้างมากขึ้น
การจัดการความขัดแย้งระหว่าง WFH
การจัดการความขัดแย้งระหว่าง WFH
Our Insights

การจัดการ Toxic Workplace ในรูปแบบ Work From Home

การ WFH จะไม่ช่วยอะไรตราบเท่าที่องค์กรยังมีวัฒนธรรมที่เป็นพิษอยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากการที่สมาชิกในทีมไม่ไว้ใจกัน ขาดการสนทนาแบบเปิดเผย แม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาทำงานร่วมกันในออฟฟิศ แต่ก็มักจะมีการเสียดสีกันไปมาอยู่ทุกหนทุกแห่ง จนเริ่มทำให้ทีมเบื่อหน่ายและหมดพลังกับการวางแผนและแก้ปัญหา ส่งผลให้งานไม่เสร็จตามเวลา
EventsLHH's Activities

Event: LHH Explorer Episode II

Virtual Event จาก LHH Thailand ที่จะช่วยห้องค์กรบริหารงานได้ง่ายขึ้นในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรให้ถูกจุด
Our Insights

6 คำถามที่ควรใช้เมื่อไปสัมภาษณ์งาน

คำถาม 6 ข้อ ที่คุณสามารถพิจารณาถามในตอนท้ายของการสัมภาษณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้สมัครที่ช่างสงสัย รอบคอบ และมีความสนใจอย่างแท้จริงในตัวผู้จัดการฝ่ายจ้างงาน รวมไปถึงบทบาทการทำงาน และ ตัวของบริษัทเอง
Our Insights

สร้างแผนพัฒนาอาชีพจาก Career Checkup

แบบประเมินและแผนการดำเนินการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประเมินความก้าวหน้า และเฉลิมฉลองกับความสำเร็จในสิ่งที่คุณได้ทำมาตลอดทั้งปี เพื่อช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายสำหรับอีก 12 เดือน ข้างหน้า
Outplacement Career Transition เลิกจ้าง layoff
Outplacement Career Transition เลิกจ้าง layoff
Our Insights

วิธีคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้าน Outplacement ก่อนเซ็นสัญญา

เพื่อป้องการการผิดพลาดในการว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการด้าน Outplacement ก่อนมีการทำสัญญาว่าจ้าง LHH Thailand ขอแนะนำให้ใช้คำถาม 4 ข้อด้านล่างเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการคัดกรองผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
Our Insights

“Well being” ความคาดหวังใหม่ของพนักงานในยุคปัจจุบัน

ผลจากแบบสอบถามของพนักงานทั่วโลกกว่า 10 ล้านคน ยืนยันว่าความสำเร็จของธุรกิจในอนาคตนั้น นายจ้างต้องนิยามและส่งมอบความคาดหวังที่หลากหลายของพนักงานได้ และที่สำคัญที่สุดคือ พนักงานเหล่านั้นมีความต้องการที่จะร่วมงานให้กับองค์กรที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในด้านจิตใจและร่างกาย
Our Insights

ความสำคัญของการเลือกใช้โครงการสมัครใจลาออก

ในการทำโครงการสมัครใจลาออก (Voluntary Early Retirement program) นั้น กลยุทธ์การวางขั้นตอนและการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญ เพื่อให้ได้ผู้สมัครตรงตามเป้าหมายจึงต้องสร้างแรงผลักดันและแรงดึงดูดด้วยข้อเสนอต่าง ๆ
Outplacement บอกเลิกจ้าง Tell Manager LHH Thailand
Outplacement บอกเลิกจ้าง Tell Manager LHH Thailand
Our Insights

บอกเลิกจ้าง…บาปไหม และทำไมคนบอกต้องเป็นคุณ?

หากวันหนึ่งคุณต้องเป็นผู้รับหน้าที่บอกเลิกจ้าง ความกังวลเรื่องศีลธรรมและการผิดบาปควรเป็นเรื่องรอง แต่ควรมุ่งความสนใจไปที่การส่งพนักงานที่เคยร่วมงานด้วย ให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจต่อองค์กรในวันที่ต้องสิ้นสุดการเป็นพนักงาน