Our Insights

Our Insights

เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน

เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ ช่วงระยะทดลองงานนี้จะเป็นระยะเวลาที่ลูกจ้างต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าลูกจ้างมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานในตำแหน่งที่ตกลงกันไว้ได้
Our Insights

เคล็ดลับ 5 ข้อในการปรับตัวหลังถูกเลิกจ้าง

การถูกเลิกจ้างมีจำนวนสูงขึ้นกว่าเดิมมากและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นทุก ๆ ปี และเชื่อได้เลยว่าถ้าเรายังโลดแล่นอยู่ในสังเวียนของการเป็นลูกจ้าง ไม่เราเองก็คนใกล้ตัวเคยเจอประสบการณ์ของการถูกบอกเลิกจ้างมาแล้ว
Our Insights

Outplacement Service และ Recruiter ต่างกันอย่างไร

Outplacement ช่วยสร้างความเข้าใจการทำงานของ Recruiters และอาจจะทำงานร่วมกับ Recruiter อีกด้วย Outplacement ช่วยให้การเตรียมตัวกับการทำงานกับ Recruiter เป็นไปด้วยความราบรื่น
Our Insights

ทักษะและความรู้ที่ควรพัฒนาหลังถูกบอกเลิกจ้าง 

เราจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญในการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตรวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เรายังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เราจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญและมีความจำเป็นในอนาคต    
Our Insights

Tips job searching อย่างไรให้ได้งาน

การหางาน Job Searching ก็เหมือนกับการขายสินค้าเราจำเป็นต้องวางแผนการตลาด แต่สินค้าในที่นี้คือตัวเรา จึงต้องมีการกำหนด spec ของสินค้าก็คือ resume ถ้า resume เหมาะกับลักษณะงานแล้วก็ต้องมาวางกลยุทธ์ในการหางาน
Our Insights

วางแผนการเงินอย่างไรดี เมื่อถูกบอกเลิกจ้าง

เป็นเรื่องที่ต้องตกใจอยู่ไม่น้อยที่อยู่ ๆ ต้องถูกบอกเลิกจ้าง ต้องหางานใหม่โดยไม่รู้ด้วยว่าจะได้งานอีกทีเมื่อไหร่ ควรต้องวางแผนการเงินอย่างไร จะมีทางอื่น ๆ ที่จะหาเงินเข้ามาได้อย่างไร ถ้าไม่ได้มีการลงทุนทางด้านอื่นไว้เลย
Our Insights

จุดจบที่พึ่งเริ่ม

การถูกบอกเลิกจ้างเป็นเรื่องปกติที่ทั่วโลกปฏิบัติกันเมื่อมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนแรงงานคน หรือการลดขั้นตอน หยุดการผลิตสินค้านั้นเพราะไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกต่อไปแล้วหรือการย้ายแหล่งผลิตซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารทางธุรกิจ
Our Insights

แค่เงินชดเชยพอแล้วจริงหรือ ?

เมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุผลใดใดก็ตาม โดยกฎหมายต้องมีการจ่ายค่าชดเชยซึ่งจะมากหรือน้อยไม่ได้อยู่ที่ความพอใจของนายจ้าง แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างจำนวนเงินค่าชดเชยจึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
Our Insights

ความแตกต่างระหว่างถูกบอกเลิกจ้าง โดนไล่ออก และลาออก

จากการที่ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกจ้างมีความกังวลว่าจะทำให้โปรไฟล์เสียหาย แต่ในความเป็นจริงแล้วการถูกบอกเลิกจ้างในปัจจุบันมักจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการการปรับปรุงโครงสร้าง ลดคนและอื่น ๆ โดยเฉพาะหลังจากผลกระทบจากโควิด
Our Insights

Outplacement Service ช่วยลดอัตราการว่างงานอย่างไร 

บริษัทจำเป็นต้องเตรียมค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชย ค่าดำเนินการและอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้การบอกเลิกจ้างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด แต่บางครั้งบริษัทก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกจ้างหลังจากนั้นในระยะยาว