#career transition

Our Insights

เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน

เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ ช่วงระยะทดลองงานนี้จะเป็นระยะเวลาที่ลูกจ้างต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าลูกจ้างมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานในตำแหน่งที่ตกลงกันไว้ได้
Our Insights

ความแตกต่างระหว่างถูกบอกเลิกจ้าง โดนไล่ออก และลาออก

จากการที่ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกจ้างมีความกังวลว่าจะทำให้โปรไฟล์เสียหาย แต่ในความเป็นจริงแล้วการถูกบอกเลิกจ้างในปัจจุบันมักจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการการปรับปรุงโครงสร้าง ลดคนและอื่น ๆ โดยเฉพาะหลังจากผลกระทบจากโควิด
Our Insights

เกษียณสุข (Happy retirement) ด้วย Outplacement Service 

อยากให้รู้จักบริการ Outplacement ที่ให้คำแนะนำในการเกษียณอย่างมีคุณค่า สามารถยังมีรายได้เข้ามาซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของเราเอง เพื่อเตรียมตัว กำหนดเป้าหมายการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณค่าและมีความสุข 
Our Insights

Build Professional Personal Branding with Outplacement Service

ได้ยินคนบ่นเยอะมากเลยว่า ส่ง resume ออกไปแต่เงียบหมดเลย และถ้า resume ไม่ได้รับการพิจารณา ขั้นตอนต่อไปคือการได้สัมภาษณ์คงไม่ต้องพูดถึง โอกาสยิ่งแทบจะไม่มี เป็นเพราะอะไรเหรอ มาลองดูว่าคุณมีความเข้าใจเหล่านี้หรือไม่ 
Our Insights

สิ่งที่ HR ไม่ควรทำเมื่อต้องบอกเลิกจ้างพนักงาน

การบอกเลิกจ้าง เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้นผู้ที่บอกเลิกจ้างควรต้องมีความชำนาญและเป็นมืออาชีพ จึงต้องมีการเตรียมการจัดลำดับขั้นตอนสำคัญเป็นอย่างดี
Our Insights

เริ่มต้นใหม่ด้วย Career Transition และ Outplacement Service

การสานต่องานอาชีพ (Career Transition หรือ Outplacement Service) เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการช่วยเสริมสร้างโอกาสให้กับบุคคลที่กำลังถูกบอกเลิกจ้างหรือต้องเปลี่ยนงานในอนาคต โดยให้ความสนับสนุนในการเริ่มต้นอาชีพใหม่อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
Our Insights

LHH เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Outplacement และ Career Transition

หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Outplacement และ Career Transition ดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งให้บริการในการช่วยเหลือพนักงานที่ถูกเลิกจ้างหรือต้องเปลี่ยนสายอาชีพภายในองค์กรและนอกองค์กร 
Our Insights

Outplacement service ที่สร้างความเชื่อมั่นสำหรับอาชีพในอนาคต

Outplacement หรือจะเรียกอีกอย่างว่า Career Transition คือการที่บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ถูกบอกเลิกจ้าง โดยว่าจ้างจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรมให้คำปรึกษาโดยที่พนักงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร
Outplacement บอกเลิกจ้าง Tell Manager LHH Thailand
Outplacement บอกเลิกจ้าง Tell Manager LHH Thailand
Our Insights

บอกเลิกจ้าง…บาปไหม และทำไมคนบอกต้องเป็นคุณ?

หากวันหนึ่งคุณต้องเป็นผู้รับหน้าที่บอกเลิกจ้าง ความกังวลเรื่องศีลธรรมและการผิดบาปควรเป็นเรื่องรอง แต่ควรมุ่งความสนใจไปที่การส่งพนักงานที่เคยร่วมงานด้วย ให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจต่อองค์กรในวันที่ต้องสิ้นสุดการเป็นพนักงาน