เกษียณสุข (Happy retirement) ด้วย Outplacement Service 

Published on
Written by

โดยปกติคนส่วนใหญ่ก็จะเกษียณตามเกณฑ์คือที่อายุ 60 ปี แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะเกษียณจากการทำงานได้ตามใจอาจจะตั้งใจไว้ว่าพออายุ 55 ปีก็จะหยุดทำงานแต่คนเหล่านี้มักจะวางแผนการเงินไว้ค่อนข้างดีมากแล้ว มีเงินเหลือพอที่จะใช้ชีวิตไปอีก 20 ปีข้างหน้าได้อย่างสบาย ๆ และบางคนเลือกที่จะยังทำงานที่ไม่หนักมากต่อเพื่อที่จะยังคงมีสังคม หรือไม่ก็ไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือตามความถนัดสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 

แต่ในสภาวะปัจจุบัน สถานการณ์ไม่เป็นตามคาด หลาย กรณีมากที่พนักงานถูกบอกเลิกจ้างในอายุ 50 กว่า ๆ และรู้สึกไม่อยากต้องหางานทำใหม่ และเชื่อว่าไม่น่าจะมีองค์กรไหนที่จะจ้างงานต่ออีก ก็เลยเคว้งคว้างคิดไม่ตกว่าจะทำอะไรดี อยากให้รู้จักบริการ Outplacement ที่ให้คำแนะนำในการเกษียณอย่างมีคุณค่า สามารถยังมีรายได้เข้ามาซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของเราเอง เพื่อเตรียมตัว กำหนดเป้าหมายการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณค่าและมีความสุข 

การเกษียณอายุก็ถือเป็นการเปลี่ยนการใช้ชีวิตโดยสิ้นเชิงจากที่เคยมีงานทำ กลายเป็นไม่มีงานทำ คำถามที่มักจะถามตัวเองกันบ่อย ก็คงจะเป็นว่า 

 • แล้วชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร 
 • สิ่งที่คิดว่าอยากจะทำหลังเกษียณจะได้ทำมั๊ย เพราะปัจจัยบางอย่างอาจจะไม่เอื้ออำนวย 
 • ถ้าอยากไปเป็นอาสาสมัคร ควรต้องทำอย่างไร เริ่มต้นตรงไหน 
 • อยากมีชีวิตที่มีความสุข ต้องบาลานซ์ชีวิตที่เหลือกับเงินออมที่มีอย่างไร 
 • จะยังเป็นคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยายที่ลูกหลานยังให้ค่าอยู่มั๊ย

ทั้งหมดนี้ บริการ Outplacement จะช่วยให้คนที่กำลังจะเกษียณวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนี้ได้ เพื่อให้ใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่างมีคุณค่า ทำให้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องน่ากังวลจนเกินไป บริการเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกบริษัทที่ให้บริการด้านเกษียณสุขที่มีประวัติยาวนาน มีความชำนาญ และอาจจะพูดได้ว่าบริการด้านนี้ค่อนข้างมีน้อย แต่ทำให้คนที่อายุมากสามารถใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่างมีคุณภาพ 

 • ที่ปรึกษาจะช่วยให้เราสำรวจว่าเกษียณจากงานใช่สิ่งที่เราต้องการจริงหรือ การมองหาความเป็นไปได้ที่จะทำงานที่มีความหมายต่อชีวิตเรา เช่น การเป็นอาสาสมัครต่าง อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าหรือไม่ หรือเราจะยังคงอยากทำงานที่ต้องรับผิดชอบเหมือนที่ผ่านมาเพราะความจำเป็นทางด้านการเงินและเวลา การจัดลำดับความสำคัญในชีวิตหลังจากนี้เป็นอย่างไร โอกาสมาจากไหน ลองค่อย ลำดับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของเราที่ผ่านมา คนรู้จักที่น่าจะเป็นแหล่งงานที่เหมาะสมกับเรา อย่าลืมว่าไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อย เรายังคงต้องเติบโตไปข้างหน้า การกำหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงชีวิตก็ต่างกัน ดังนั้นในช่วงชีวิตนี้ความสำคัญที่สุดสำหรับเราในตอนนี้คืออะไร เมื่อได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วที่ปรึกษาจะสอนให้เราวางแผนชีวิตที่เหมาะกับเราให้มากที่สุด เพื่อให้เราได้กำหนดเป้าหมายชีวิตจากนี้เป็นต้นไป 
 • เป้าหมายไม่ใช่ความฝัน ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายจึงต้องจริงจัง ตอบโจทย์การวางแผนชีวิตที่เลือกแล้ว ต้องมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง และอาจจะต้องมีทั้งเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว เช่น ในปีหน้าต้องซื้อคอนโด ควรต้องระบุเลยว่าเป็นคอนโดขนาดกี่ห้อง ราคาเท่าไร อยู่ในเขตไหน จึงต้องมีการเขียนเป็น Roadmap กำหนดขั้นตอนเพื่อไปสู่ความสำเร็จ และอาจจะต้องเช็คเป็นระยะ เพราะเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ดังนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนให้เร็วขึ้นหรือเปลี่ยนวิธีไปเลย การเปลี่ยนเป้าหมายหรือขั้นตอนไม่ถือว่าเป็นความล้มเหลว หรือบางครั้งเป้าหมายบางอย่างต้องเกิดจากการ reskill / upskill ซึ่งก็อาจจเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เราต้องเปลี่ยน 
 • การสร้างแบบแผนชีวิตใหม่ ซึ่งต้องคำนึงถึงทุกชีวิตในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยา ลูก หรือแม้แต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเดียวกัน  ชุมชนที่อาศัยอยู่ รูปแบบการใช้ชีวิตทั้งการทำงาน การพักผ่อน งานอดิเรกและอื่น ๆ สังคมที่เราเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มเพื่อน ศาสนา และงานที่เลือกต่อจากนี้ว่าจะเป็นงานที่ทำแล้วได้เงินหรือไม่ก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการสร้างแพทเทิร์นชีวิตใหม่ ถือโอกาสวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดแล้วปรับ ตัด เพิ่มเพื่อทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการสร้างแพทเทิร์นชีวิตในรูปแบบใหม่ได้อีกด้วย 
 • การจัดความสำคัญมากน้อย นอกเหนือจากเรื่องการเงินแล้ว เราต้องสามารถกำหนดความสำคัญในชีวิตหลังเกษียณให้ได้ มิเช่นนั้นเราจะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่กำหนดได้เลย เราจึงจำเป็นต้องสำรวจคุณค่าของตัวเรา อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ดีที่สุดในชีวิต อะไรคือแรงจูงใจ กำหนดเวลาที่อยากจะใช้ เช่น อาจจะเลือกทำงานอาสาสมัครสัปดาหห์ละ 2 วันที่เหลือไปเรียนเล่นหมากล้อม เรียนถ่ายรูปหรืออะไรก็ตามที่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิต เปิดตัวเองให้มากที่สุดในเชิงสร้างสรรค์ ยอมรับนวัตกรรมใหม่ ที่เกิดขึ้น กำหนดอนาคตเพื่อชีวิตที่สุขเกษียณ 
 • จัดตารางเวลาของตัวเองให้เหมาะสม บาลานซ์ทั้งงานที่ทำเพื่อให้ได้เงิน งานอาสาสมัคร และชีวิตส่วนตัว เพราะการจัดตารางเวลาช่วยให้เราสามารถกำหนดแผนการในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งของตัวเอง คนในบ้าน เพื่อนฝูงและชุมชนที่เราอยู่ได้อย่างพอเพียงและเหมาะสม 
 • การสำรวจเทรนด์ของงานสำหรับผู้อาวุโส ซึ่งในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ หลาย บริษัทก็เปิดโอกาสให้ผู้อาวุโสสามารถทำงานได้ โดยได้รับค่าจ้างมีทั้งอัตราสูงไปจนพอประมาณขึ้นอยู่กับความสามารถของคนนั้น ๆ ซึ่งอาจจะมองในเชิง งานฟรีแลนซ์ งานที่มีสัญญาระบุแน่นอน หรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าของธุรกิจตามที่ถนัดก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น 

ที่กล่าวมาเบื้องต้นเราจะเรียกว่า Active Retirement  

และถ้าเราไม่ต้องการทำงานอีกแล้วเลย แต่เรายังคงอยากได้รายได้เล็ก น้อย ให้เพียงพอค่าใช้จ่ายรายเดือน ที่ปรึกษาก็จะมีคำแนะนำในการลงทุนต่าง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้ หรือแม้แต่ให้คำแนะนำการลงทุนเงินสะสมที่เก็บไว้ใช้ยามชรา 

สำหรับผู้ที่เกษียณแล้วและไม่ต้องการทำงานใดใด และการลงทุนก็ลงตัวแล้ว ที่ปรึกษาก็จะดู life style และช่วยแนะนำกิจกรรมต่าง ให้เพื่อให้ยังคงมีสังคม ได้พบปะผู้คน เช่น เรียนเต้นลีลาส เรียนหมากล้อม เรียนถ่ายภาพ เรียนการเขียนหนังสือ e-book และอื่น อีกมากมายให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 

 

LHH (Lee Hecht Harrison) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Outplacement และ Career Transition ดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งให้บริการในการช่วยเหลือพนักงานที่ถูกเลิกจ้างหรือต้องเปลี่ยนสายอาชีพภายในองค์กรและนอกองค์กร  

LHH มีบริการ Outplacement และ Career Transition ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของพนักงานทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนาอาชีพใหม่ให้สามารถก้าวข้ามขั้นตอนที่ท้าทายของการเปลี่ยนงานหรืออาชีพได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จโดยทีมที่ปรึกษาจาก LHH จะให้คำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาทักษะและการเตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน อาทิเช่น เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติการทำงานอย่างย่ออย่างฉบับมืออาชีพ ทราบถึงข้อมูลตลาดงานในปัจจุบัน การสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ และอื่น ๆ เพื่อให้พนักงานเริ่มต้นในสายงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่[email protected]หรือโทร  022586930-35