#outplacement

จะรับมือกับสภาวะอารมณ์ของผู้ถูกเลิกจ้างกระทันหันได้อย่างไร
Our Insights

จะรับมือกับสภาวะอารมณ์ของผู้ถูกเลิกจ้างกระทันหันได้อย่างไร

การถูกเลิกจ้างอย่างกะทันหันย่อมสร้างความเครียดและความรู้สึกเจ็บปวดทางจิตใจให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้างเป็นอย่างมากมาดูวิธีรับมืออย่างไรให้เหมาะสม
Our Insights

เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน

เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ ช่วงระยะทดลองงานนี้จะเป็นระยะเวลาที่ลูกจ้างต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าลูกจ้างมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานในตำแหน่งที่ตกลงกันไว้ได้
Our Insights

แค่เงินชดเชยพอแล้วจริงหรือ ?

เมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุผลใดใดก็ตาม โดยกฎหมายต้องมีการจ่ายค่าชดเชยซึ่งจะมากหรือน้อยไม่ได้อยู่ที่ความพอใจของนายจ้าง แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างจำนวนเงินค่าชดเชยจึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
Our Insights

ความแตกต่างระหว่างถูกบอกเลิกจ้าง โดนไล่ออก และลาออก

จากการที่ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกจ้างมีความกังวลว่าจะทำให้โปรไฟล์เสียหาย แต่ในความเป็นจริงแล้วการถูกบอกเลิกจ้างในปัจจุบันมักจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการการปรับปรุงโครงสร้าง ลดคนและอื่น ๆ โดยเฉพาะหลังจากผลกระทบจากโควิด
Our Insights

Outplacement Service ช่วยลดอัตราการว่างงานอย่างไร 

บริษัทจำเป็นต้องเตรียมค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชย ค่าดำเนินการและอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้การบอกเลิกจ้างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด แต่บางครั้งบริษัทก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกจ้างหลังจากนั้นในระยะยาว
Our Insights

Outplacement ในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ AI ก็ถูกนำมาใช้การเปิดรับสมัครงานเช่นเดียวกับกระบวนการทำงานด้านอื่น โดยใช้ AI ช่วยลดระยะเวลาการคัดกรอง resume ได้อย่างมหาศาลและทำให้ได้ผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการอย่างมากที่สุด
Our Insights

เกษียณสุข (Happy retirement) ด้วย Outplacement Service 

อยากให้รู้จักบริการ Outplacement ที่ให้คำแนะนำในการเกษียณอย่างมีคุณค่า สามารถยังมีรายได้เข้ามาซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของเราเอง เพื่อเตรียมตัว กำหนดเป้าหมายการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณค่าและมีความสุข 
Our Insights

อีกมุมมองนึงของ Outplacement Service

Outplacement ก็สามารถช่วยให้ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกจ้างวางแผนการเตรียมตัวในด้านนั้น ๆ โดยที่ปรึกษาที่มีความชำนาญในแต่ละด้านมาให้คำแนะนำ ที่สำคัญการประเมินตนเองก่อนว่าถ้าจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยนั้นเหมาะกับเขาเหล่านั้นหรือไม่ และความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจคือความตั้งใจจริง 
Our Insights

การใช้ Outplacement เพื่อสนับสนุนสวัสดิการและความพึงพอใจของพนักงานหลังถูกบอกเลิกจ้าง

การบอกเลิกจ้างพนักงานอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของแต่ละบริษัทแต่เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางของธุรกิจที่อาจจะมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าไปเลยเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตลาด  
Our Insights

Build Professional Personal Branding with Outplacement Service

ได้ยินคนบ่นเยอะมากเลยว่า ส่ง resume ออกไปแต่เงียบหมดเลย และถ้า resume ไม่ได้รับการพิจารณา ขั้นตอนต่อไปคือการได้สัมภาษณ์คงไม่ต้องพูดถึง โอกาสยิ่งแทบจะไม่มี เป็นเพราะอะไรเหรอ มาลองดูว่าคุณมีความเข้าใจเหล่านี้หรือไม่