ทำไม ถึงต้องเรียนรู้การบอกเลิกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ?

Published on
Written by

 


เพราะ… “การบอกเลิกจ้างอย่างมืออาชีพช่วยป้องกัน
ลด ผลกระทบของธุรกิจและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายพึงใจ ?

          จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ของ LHH Thailand ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการให้คำปรึกษาด้าน Outplacement service และ Talent development ที่ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในการบอกเลิกจ้าง (Termination) พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรพบว่า ความสำเร็จของการบอกเลิกจ้างด้วยผลลัพธ์ที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างยอมรับนั้น เกิดจากการดำเนินการบอกเลิกจ้างอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ช่วยป้องกันและลดผลกระทบทางธุรกิจที่จะตามมา ซึ่ง LHH Thailand มีบริการเต็มรูปเพื่อเข้ารองรับและสนับสนุนในวันบอกเลิกจ้าง (Notification Day) หรือ ที่หลาย ๆ องค์กรมักใช้คำว่า “Tell Day”, “Communication Day” และ Termination Day” LHH Thailand ยังมีโปรแกรมการสอนการบอกเลิกจ้าง (Notification Training)  ให้กับองค์กรต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เพราะ LHH Thailand เล็งเห็นว่า การบอกเลิกจ้างที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มระดับกำลังใจของพนักงานที่ได้รับผลกระทบได้ และจะทำให้พนักงานผู้ถูกบอกเลิกจ้าง (Terminated) ยอมรับข้อเสนอของฝ่ายนายจ้าง โดยพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต และก้าวเดินสานต่ออาชีพต่อไปได้อีกครั้งด้วยความมั่นใจ

การบอกเลิกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ มักมีเหตุผลทางธุรกิจอยู่เบื้องหลัง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมักมาพร้อมกับการลดกำลังคนอยู่เสมอ ในเวลาเดียวกัน การบอกเลิกจ้างยังทำให้พนักงานที่เหลืออยู่รู้สึกหวาดระแวงกับสถานการณ์ของบริษัท ความไม่มั่นคงทางอารมณ์จะส่งผลให้เกิดความแตกแยกภายในองค์กร และจะทำให้ผลผลิตในการทำงานลดลง ดังนั้น การบอกเลิกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพยังรวมไปถึงความจำเป็นที่ต้องทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาให้น้อยที่สุดกับพนักงานที่เหลืออยู่และกับองค์กรในภายหลัง

        การบอกเลิกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจากปัจจัยทางธุรกิจที่นำไปสู่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อจะปฏิบัติต่อการลดจำนวนพนักงานอย่างเป็นมืออาชีพ การปฏิบัติอย่างละเอียดอ่อนต่อพนักงานที่ยังคงอยู่กับองค์กรจะมีผลในระยะยาวและจะไม่ส่งผลกระทบต่องานที่ได้รับมอบหมาย LHH Thailand ขอนำเสนอโปรแกรมการสอนการบอกเลิกจ้าง (Notification Training) ให้กับผู้จัดการที่ทำหน้าที่ในการแจ้งบอกเลิกจ้างเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงขององค์กรถูกเติมเต็มด้วย ข้อตกลงทางกฎหมายและจรรยาบรรณแก่พนักงาน การรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อลดผลกระทบในแง่ลบต่อธุรกิจ และดำเนินการแจ้งบอกเลิกจ้างอย่างรัดกุมด้วยความเห็นอกเห็นใจ

พิเศษ สำหรับ Online notification training ราคา 5,900 บาท จากปกติ 9,900 บาท  
ติดต่อ 022586930-35 หรือ  [email protected]

บทความโดย
Senior Career Coach: ลักขณา  ศรีสวัสดิ์