Notification Training – การสื่อสารการบอกเลิกจ้างให้มีประสิทธิภาพ

Published on
Written by

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ส่งผลให้มีการบอกเลิกจ้างในหลาย ๆ องค์กร LHH Thailand ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และผู้ให้บริการ Outplacement service, Job search และ Talent development ได้จัดทำโปรแกรมสำหรับการสื่อสารเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่าง บุคลากรและบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมความพร้อมกับภาวะวิกฤต และปรับโครงสร้างองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย โดย LHH Thailand มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการให้คำปรึกษาการบอกเลิกจ้างและจัดหางานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 27 พ.ค. 2020 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom

ทำไมถึงต้องมีการบอกเลิกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ?

สอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-653-5040 และ [email protected]