เหตุผลที่หัวหน้าระดับสูง (Executive level) ควรได้รับการโค้ช

Published on
Written by

หากพูดถึงตำแหน่ง​ระดับสูงใน​ executive level​ หลายองค์​กรให้ความสำคัญ​ในการพัฒนา​ผู้บริหาร​ของตนให้มีศักย​ภาพ​และทักษะ​ที่ตอบ​โจทย์​กับโลก​ ณ​ ปัจจุบัน​ โดยที่หากจะพัฒนาคงต้องย้อนกลับมาดูว่าสิ่งใดที่จำเป็น​ที่จะต้องโฟกัสเป็นพิเศษ​เพื่อตอบ​โจทย์​ทางธุรกิจ​ นั่นก็คือ ความสามารถ​ในการปรับตัว​ (Adaptability​)​ การสื่อสาร​ที่มีประสิทธิภาพ​ (Effective Communication) ความฉลาดทางอารมณ์​ (Emotional intelligence) ความคิดเชิง​กลยุทธ์ (Strategic​ Thinking​)​ การร่วมมือ​กัน (Collaboration​) การสร้างนวัตกรรม​ (Innovative​) ความหลากหลาย​และการมีส่วนร่วม​ (Diversity and Inclusion​)

พื้นฐานที่ดีที่สุด​ของการพัฒนา​ผู้บริหาร​คือ การดึงองค์​ความรู้​ประสบการณ์​ที่มี​ ผนวกเข้ากับการรู้จักวิเคราะห์​และดึงความรู้​สมัยใหม่​เข้ามาประยุกต์​ เพื่อเป็นก​ระบวนการของการตัดสินใจ​เมื่อผู้บริหาร​เข้าใจวิธีการคิดอย่างครบถ้วน​ครอบคลุม​ก็จะช่วยให้งานบริหาร​ การแก้ปัญหา​ การคิดนโยบาย​ การเสนอไอเดียพัฒนาธุรกิจ​ทำได้อย่างง่ายดายขึ้น​ การฝึกผู้บริหาร​ให้มีความสามารถ​ดั่งที่ว่ามานั้นวิธีที่นิยมและเห็นผลลัพธ์​ชัดเจน​ทันท่วงทีที่สุดคือ​ การจัดหลักสูตร​ One​ on One Executive Coaching ให้กับผู้บริหาร​ เพื่อเป็นการกระตุ้น​กระบวนการคิดและมีผู้รับฟังที่เปรียบเสมือน​กระจกชั้นดีคอยสะท้อนกระบวนการคิดอยู่สม่ำเสมอ​ จนกำเนิดเป็นพฤติกรรม​ใหม่ที่ดี

One​ on One Executive Coaching

การได้รับการโค้ชชิ่งแบบรายบุคคล​ กระบวนการโค้ชชิ่งของทาง​ LHH​ นั่นมุ่งเน้นส่วนสำคัญ​คือ​ การโค้ชที่เน้นผลลัพธ์ซึ่ง​ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ​ F​our-Phase Results Based Coaching Model

  1. กระบวนการ​ที่หนึ่ง​ เป้าหมาย (Outcomes): ผู้บริหาร​จะได้รับการโค้ชเพื่อหาเป้าหมายที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จ​ เป็น​การวางจุดเส้นชัยที่เราจะเดินไปหา (Agree on the results to achieve)
  2. กระบวนการ​ที่สอง​ ข้อมูล (Information)​: การโค้ชเพื่อหาข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์​ (Collect and analyze data)
  3. กระบวนการที่สาม​ กลยุทธ์ (Strategy​)​: การสร้างและการจัดทำแผนกลยุทธ์​เพื่อบรรลุเป้าหมาย​ (Create and​ implement an action plan)
  4. กระบวน​การที่สี่​ ผลลัพธ์ (Results)​: การประเมิน​ความคืบหน้าและความชัดเจนในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป (Measure progress and clarity next step)

โดยปกติ​การโค้ชชิ่งแบบรายบุคคล​มักนิยมทำต่อเนื่อง​เป็นในระยะเวลา​ 3-6 เดือนซึ่งจะมีการพบกันระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช​ (ผู้บริหาร)​ ครั้งละ 1-1.30 ชม​ ในการพบกันโค้ชจะทำการตั้งคำถามนำเพื่อให้ผู้ถูกโค้ชถูกกระตุ้น​การคิดวิเคราะห์​ด้วยตนเอง​ จากคำตอบแรกก็จะมีการเจาะลึกลงไปเรื่อย ๆ จนผู้ได้รับการโค้ชจะเห็นตนเองได้อย่างชัดเจน​ที่สุด​

ประโยชน์​โดยตรงต่อองค์กร​หากส่งผู้บริหาร​เข้าร่วม​หลักสูตร​นี้

  1. เพิ่มรายได้และกำไรต่อธุรกิจ​
  2. สร้างนวัตกรรม​ที่มีประสิทธิภาพ​ต่อธุรกิจ​
  3. ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม​กับคนในองค์กร​สร้างความผูกพัน​ในองค์กร​
  4. เพิ่มผลผลิต​ที่ดีในองค์​กร
  5. เพิ่มไอเดียและกลยุทธ์​ที่​มีประสิทธิภาพ​ต่อองค์กร​

หากสนใจ​พัฒนาให้​ผู้บริหารมีทักษะพัฒนาทันต่อโลก​สามารถ​ติดต่อ​พูดคุย​เพิ่มเติม​ได้ที่

Tel: 022586930-35

Email: [email protected]