#หางาน

Our Insights

Tips job searching อย่างไรให้ได้งาน

การหางาน Job Searching ก็เหมือนกับการขายสินค้าเราจำเป็นต้องวางแผนการตลาด แต่สินค้าในที่นี้คือตัวเรา จึงต้องมีการกำหนด spec ของสินค้าก็คือ resume ถ้า resume เหมาะกับลักษณะงานแล้วก็ต้องมาวางกลยุทธ์ในการหางาน