Tips job searching อย่างไรให้ได้งาน

Published on
Written by

ลองนึกถึงเวลาหางาน Job Searching ปกติเรามีแนวทางอย่างไรบ้าง

เปิดดูตำแหน่งว่างออนไลน์ เจอที่ใช่หรือใกล้เคียงก็สมัครไป เรียกบ้างไม่เรียกบ้างก็เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเงียบกริบก็จะเริ่มกังวลใจเกิดอะไรขึ้น ทำไม Resume เราไม่ดี หรือคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ หรือบริษัทแค่ประกาศเฉย ๆ แล้วรับคนายในไปแล้ว และก็อีกหลายทำไม

จริง ๆ แล้วการหางาน Job Searching ก็เหมือนกับการขายสินค้าเราจำเป็นต้องวางแผนการตลาด แต่สินค้าในที่นี้คือตัวเรา จึงต้องมีการกำหนด spec ของสินค้าก็คือ resume ถ้า resume เหมาะกับลักษณะงานแล้วก็ต้องมาวางกลยุทธ์ในการหางาน Marketing Plan for Job Searching มีการวางแผน กำหนดระยะเวลา และติดตาม เพื่อให้การหางาน Job Searching ตรงตามเป้าหมาย ได้งานที่เหมาะสมกับความถนัดเป็นไปตามประสบการณ์และความชำนาญ ในเวลาที่กำหนด และได้เงินเดือนตามที่เราตั้งเป้าไว้อย่างมีหลักการ

มีกี่คนที่มองการหางาน Job Searching แบบที่กล่าวถึงไว้บ้าง ถ้าคุณทำตามนั้น ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย และเชื่อว่าคุณได้งานใหม่เป็นไปตามเป้าหมายของคุณอย่างดีทีเดียว

แต่การหางาน Job Searching ในปัจจุบัน นอกจากการวางแผนแล้ว ต้องเข้าใจตลาดแรงงาน แนวโน้มของธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองบุคคลจาก resume ที่ได้รับ ช่องทางการหางาน Job Searching Channel ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล และการแข่งขันที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานทั่วไป massive jobs opening หรือตำแหน่งงานเฉพาะ Niche jobs opening รวมทั้งตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการแต่ไม่มีการประกาศรับสมัคร ทำให้การสมัครงานในปัจจุบันไม่ง่ายอีกต่อไป

แต่ถ้ามีความเข้าใจกระบวนการเป็นอย่างดี การหางานจึงเป็นเรื่องที่จัดการได้ เรามาพูดถึง Tips ของการหางาน Job Searching กัน ต้องเข้าใจว่าขั้นตอนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการและแนวโน้มของธุรกิจในแต่ละยุคสมัย

Tips Job Searching

 • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรากำลังอยากหางานในธุรกิจประเภทใด ลักษณะงานแบบไหนและควรต้องตรงกับประสบการณ์ที่มี จากนั้นกำหนดบริษัทเป้าหมาย เพื่อให้การหางาน Job Searching อยู่ในแผนที่กำหนด และไม่เสียเวลาโดยไม่จำเป็น
 • ปรับ resume ให้ใกล้เคียงกับคุณสมบัติที่กำหนดของแต่ละตำแหน่ง โดยไม่อ้างถึงสิ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมาก หรือเขียนถึงคุณสมบัติของตัวเองอย่างเกินจริง Over claim สิ่งที่ผู้รับสมัครต้องการเห็นมากที่สุดคือ คุณประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างในงานก่อน ๆ ต้องเข้าใจด้วยว่า 98% ขององค์การขนาดใหญ่ใช้ ATS Applicant Tracking System หรือ AI ในการคัดกรอง resume ซึ่ง resume ควรตรงกับ Job Description อย่างน้อย 80% ผู้สมัครถึงจะพิจารณาดังนั้น Key Words, ความชำนาญ Skills และประสบการณ์ Experiences จึงต้องตรงกับ Job Description และ ATS ที่นิยมใช้ในประเทศไทยได้แก่ Workday, Taleo, SuccessFactors, BambooHR, Lever ที่แน่คือ LinkedIn และมีอีกมากมายขึ้นอยู่กับองค์กรเลือกใช้
 • ใช้ LinkedIn ในการสร้างตัวตนในเชิง professional และขยายเครือข่าย Network ผ่าน LinkedIn รวมทั้งหางานและสมัครงานผ่าน LinkedIn เพราะบริษัทจัดหางาน Recruitment Agency / Head Hunter และ HR ใช้ LinkedIn สูงถึง 98% ในการหาคนที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ที่สำคัญอย่างลืมว่า LinkedIn เองก็ใช้ AI ในการคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครจาก LinkedIn profile นอกจากนั้น LinkedIn เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีและตรงกับปัจจุบันมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเฉพาะทางในธุรกิจที่มองหา แนวโน้มของธุรกิจ หรือกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกับเราที่มีการพูดถึงเรื่องที่เราสนใจ รวมทั้งมีการเรียนที่ได้ใบประกาศมีทั้งเรียนฟรีและเสียเงิน หัวข้อระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับ Professional
 • หางาน Job Searching จาก website ของบริษัทที่กำหนดไว้ในแผนการตลาดที่วางไว้ Marketing Plan for Job Searching เพราะมีหลายองค์กรที่ประกาศรับสมัครเฉพาะบน Website ของบริษัท และเราสามารถ Upload resume ไว้บนช่องทางที่กำหนดอีกเช่นกัน
 • หาช่องทางหางานทาง Job Boards เช่น COM, Glassdoor, Indeed, Monster, Work Venture, The Muse, Joblum and Jooble และอื่นอีกมากมาย ซึ่งแต่ละ website ก็มีทั้งให้สร้างโปรไฟล์ Profile หรือ alert message เมื่อมีตำแหน่งงานที่ต้องการ หรือแม้แต่ upload resume ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการหางานอีกด้วย นอกจากนั้นต้องดูด้วยว่าแต่ละ website มีเงื่อนไขว่า upload resume ได้เฉพาะอะไรบ้าง เช่น doc, docx, pdf หรืออื่น ๆ เพื่อให้ผู้รับสมัครได้รับ resume อย่างแน่นอน
 • อีกหนึ่งช่องทางที่มีควรพลาดคือบริษัทจัดหางาน Recruitment Agency / Head Hunter ที่สำคัญบริษัทเหล่านี้ มักจะมีตำแหน่งงานที่ยังไม่ได้ประกาศ และถ้าการสัมภาษณ์งานกับบริษัทจัดหางาน Recruitment Agency / Head Hunter จะช่วยเตรียมตัวให้ และบางครั้งต่อรองเงินเดือนให้อีกด้วย
 • ช่องทางที่สำคัญที่สุดที่คนส่วนใหญ่มองข้าม คือเครือข่ายคนรู้จัก Relationship Network เพราะเกรงใจกังวลว่าจะเอาภาระไปให้โดยไม่สมควร หรือไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร หรือกลัวว่าถ้าได้งานแต่ไม่ตรงกับความต้องการจะปฏิเสธอย่างไร แต่ทั้งหมดนี้ทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะได้งานที่ตรงกับตัวเองมากที่สุด ในระยะเวลาที่เร็วที่สุด และการที่คุณได้งานผ่านคนรู้จักถือเป็นการรับรองว่าคุณเป็นคนที่เหมาะกับทั้งงานและวัฒนธรรมองค์กร ที่สำคัญบางองค์กรมี Referral Program คือผู้สมัครทราบข่าวตำแหน่งงานผ่านพนักงานปัจจุบันเพราะเชื่อว่าคนที่พนักงานแนะนำมาคือคนที่สามารถทำงานได้และน่าจะปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดี หรือแม้กระทั่งเจ้านายที่เคยร่วมงานกันมาก่อน ซึ่งอาจจะเจอคนในระดับเดียวกันปรึกษากันกำลังหาคนมาช่วยงานและมีประสบการณ์ที่ตรงกับคุณก็เป็นได้ Relationship Network รวมถึง เพื่อนในระดับมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน เพื่อนหรือเจ้านายที่ทำงานเก่า ๆ คนในครอบครัวตัวเองและคู่ครอง
 • ร่วมงาน Job Fair ต่าง ๆ เพื่อสมัครงานโดยตรงเพราะงานแฟร์จะเป็นศูนย์รวมของแหล่งงานที่ต้องการผู้ร่วมงานอย่างหลากหลายและมีหลายระดับ ควรต้องเตรียมเอกสารการสมัครงานไปให้พร้อมโดนเฉพาะอย่างยิ่ง Resume
 • เตรียม Tracking Record อาจจะสร้างขึ้นเองหรือดูจาก website เพื่อเป็นการเตือนตัวเองว่า สมัครงานกับบริษัทไหน วันที่เท่าไร ช่องทางไหน รายละเอียดของผู้ที่ติดต่อได้ มีการนัดสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 วันที่เท่าไร เวลาไหน กับใคร เตรียมเนื้อหาสำหรับสัมภาษณ์เบื้องต้นอย่างไร ข้อดีข้อเสียในการสัมภาษณ์ที่ผ่านมา เพื่อการเตรียมตัวครั้งต่อไป หรือเทคนิคที่ได้เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการติดตาม และปรับปรุงการหางาน Job Searching และเทคนิคการสัมภาษณ์ใหม่ๆ
 • หลังจากนั้นเตรียมตัวการสัมภาษณ์ เช่นคำถามในเชิงพฤติกรรมและเทคนิคการทำงาน รวมทั้งประสบการณ์การทำงานที่ประสบความสำเร็จ และความผิดพลาดที่เคยทำที่มีการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งฝึกการสัมภาษณ์อย่างจริงจัง เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
 • เตรียมการต่อรองเงินเดือน โดยการดูจากผลสำรวจเงินเดือนที่บริษัทที่น่าเชื่อถือได้มีการทำสำรวจไว้ เช่น Adecco, Deloitte, Korn Ferry, Manpower, Glassdoor และอื่นๆอีกมากมาย ประกอบกัยฐานเงินเดือนเดิมของเรา และแนวโน้มของธุรกิจขององค์กรที่เราสมัคร
 • การติดตามไม่ว่าจะเป็นผลของการสมัครหรือผลของการสัมภาษณ์ โดยปกติ 2 สัปดาห์ขึ้นไปก็สามารถติดตามได้ ขั้นตอนการติดตามที่ดีที่สุดคือ ถ้ามีแจ้งไว้ในใบประกาศงานก็ตามจากนั้นได้เลยผ่าน LinkedIn Message ก็น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เว้นว่า HR ให้ติดต่อได้โดยตรง ทั้งนี้ข้อความหรือการสื่อสารต้องมีความสุภาพให้ความเคารพกัน เพราะถ้าอีกฝ่ายยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ก็ต้องขอบคุณและขออนุญาตติดต่อกลับมาใหม่จากนั้นอีก 2 สัปดาห์

ขอยกบางข้อความจาก Chatbot มาเพื่อให้เข้าใจกระบวนการการหางาน Job Searching เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

 • ในเอเชียกว่า 80% ผู้รับสมัครประกาศรับสมัคงานทางออนไลน์ และ ในองค์กรขนาดใหญ่ผู้รับสมัครได้ผู้สมัครผ่านการบอกผ่านจากพนักงานภายในองค์กร Employee Referral Program ในองค์กรสูงถึง 60%

LHH ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังหางาน และถ้าเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ ก็จะทำให้การหางานมีประสิทธาพมากยิ่งขึ้น แต่เพื่อที่จะเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการอย่างละเอียด สามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้ที่ 022586930-35