เหตุผลที่ต้องให้ Outplacement & Career Transition Program กับพนักงาน

Published on
Written by

การเลือกให้บริการ Outplacement & Career Transition Program ให้กับพนักงานมีประโยชน์หลายด้านทั้งต่อองค์กรและพนักงานเอง นี่คือเหตุผลที่องค์กรอาจตัดสินใจเลือกให้บริการเหล่านี้แก่พนักงาน: 

  1. สนับสนุนและความเอาใจใส่ต่อพนักงาน: การให้ Outplacement & Career Transition Program แสดงให้พนักงานทราบว่าองค์กรใส่ใจและเอาใจใส่ต่อสิ่งที่พวกเขาผ่าน มันช่วยส่งเสริมความเชื่อถือและความประทับใจในองค์กร และช่วยให้พนักงานรู้ว่าตนเองมีค่าในสายงานและอาชีพ 
  2. รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร: การให้บริการ Outplacement & Career Transition Program ช่วยในการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรในตลาดแรงงาน และช่วยให้ความรู้สึกว่าองค์กรดำเนินการอย่างมีจริงใจต่อพนักงานที่ถูกลดจ้างหรือต้องการเปลี่ยนงาน 
  3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่ดีให้กับพนักงานที่เหลือ: การให้ Outplacement & Career Transition Program ช่วยในการสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับพนักงานที่ยังอยู่ในองค์กร และส่งเสริมความรู้สึกว่าองค์กรใส่ใจและเอาใจใส่ต่อทีมงาน 
  4. รักษาความไว้วางใจและความผูกพัน: การให้บริการ Outplacement & Career Transition Program ช่วยในการรักษาความไว้วางใจของพนักงานที่ถูกลดจ้าง และช่วยเตรียมพนักงานให้พร้อมที่จะทำงานกับองค์กรอื่นในอนาคต 
  5. สร้างความเป็นมิตรและความผูกพันในองค์กร: การให้บริการ Outplacement & Career Transition Program ช่วยในการสร้างความเป็นมิตรและความผูกพันในองค์กร ซึ่งอาจช่วยให้พนักงานที่เหลือในองค์กรมีความผูกพันและความผูกพันในองค์กรมากขึ้น 
  6. รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ: การให้บริการ Outplacement & Career Transition Program ช่วยในการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพนักงานที่ได้ย้ายออกจากองค์กร และอาจเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในอนาคต 
  7. ช่วยในการจัดการสิ่งที่ต้องทำและเพิ่มโอกาสในการได้งานใหม่: Outplacement & Career Transition Program ช่วยในการวางแผนการเปลี่ยนงานและช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานใหม่ ทำให้พนักงานมีการเตรียมตัวสำหรับการสมัครงานในสายอาชีพใหม่ 

การเลือกให้บริการ Outplacement & Career Transition Program ให้กับพนักงานไม่เพียงแค่ช่วยในการดูแลและสนับสนุนพนักงานที่ถูกลดจ้างหรือต้องการเปลี่ยนงาน แต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในองค์กร รวมถึงรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับพนักงานในระยะยาว