10 รายการตรวจสอบก่อนวันบอกเลิกจ้าง

Published on
Written by

10 รายการตรวจสอบก่อนวันบอกเลิกจ้าง เพื่อการบอกเลิกจ้าง (layoff) อย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลตอบรับที่ดีในการจัดหลักสูตรอบรมการสื่อสารการบอกเลิกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ รอบออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ คุณลักขณา ศรีสวัสดิ์

LHH Thailand ผู้นำด้านบริการ Outplacement service และ Talent development จึงได้นำรายการตรวจสอบ เพื่อการเตรียมตัวในวันบอกเลิกจ้างมาฝากองค์กรที่กำลังตัดสินใจ หรือเตรียมความพร้อมในการเลิกจ้าง (Layoff) พนักงาน เนื่องจากการบอกเลิกจ้างเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ด้วยผลกระทบจากเศรษฐกิจ โรคระบาด และการเปลี่ยนเปลี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การปรับลดขนาดองค์กรเพื่อความคล่องตัว และเพื่อความอยู่รอดย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมความพร้อมในการบอกเลิกจ้าง จึงเป็นไปเพื่อการให้เกียรติพนักงานที่ได้ร่วมงานกันมา เพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กร และเพื่อรักษากำลังใจของพนักงานที่ยังอยู่ นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินการอย่างราบรื่น

 

10 รายการตรวจสอบก่อนวันบอกเลิกจ้าง 

  1. เตรียมและซักซ้อมบทพูดให้กระชับ เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัด หรือพูดนอกเหนือจากที่เตรียมมา พยายามรักษาเวลาการชี้แจงให้อยู่ ภายใน 10 – 15 นาที
  2. ปิดโทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องที่จัดไว้สำหรับการบอกเลิกจ้าง
  3. เชิญพนักงานให้นั่งที่เก้าอี้ที่ได้จัดเตรียมไว้
  4. พูดให้ตรงประเด็น
  5. ระบุเหตุผลการบอกเลิกจ้าง และขั้นตอนการจัดการต่อไปให้ชัดเจน
  6. แสดงความเห็นอกเห็นใจ และให้กำลังใจได้ แต่หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดปลอบโยนทั่ว ๆ ไป เช่น “เราเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร” หรือ “เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง” หรือการใช้มุกตลกเพื่อทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูเป็นเรื่องเล็กน้อย
  7. รับฟัง และใช้ความเงียบเพื่อรอคำตอบ
  8. ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งถ้าจำเป็น
  9. ให้พูดและปฏิบัติตามบทที่เตรียมไว้
  10. แจ้งวันสุดท้ายของการเลิกจ้างและเงินชดเชย

ติดตามข่าวสาร เพื่อเพิ่ม Leadership Skills และ ทักษะของ HR ได้ที่ Facebook LHH Thailand 
ทำไมถึงต้องเรียนรู้การบอกเลิกจ้าง  คลิกที่นี่ 

ติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรี หรือสนใจเข้าร่วมโปรแกรมการบอกเลิกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อ 022586930-35 และ [email protected]