10 Checkpoints – 10 รายการตรวจสอบก่อนวันบอกเลิกจ้าง

10 รายการตรวจสอบก่อนวันบอกเลิกจ้าง (10 Checkpoints for Notification Day)  เพื่อการบอกเลิกจ้าง (layoff) อย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลตอบรับที่ดีในการจัด Online Notification Training  หลักสูตรอบรมการสื่อสารการบอกเลิกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ รอบออนไลน์ LHH Thailand ผู้นำด้านบริการ Outplacement service และ Talent development จึงได้นำ Practical tips หรือ Checkpoints เพื่อการเตรียมตัวในวันบอกเลิกจ้างมาฝากองค์กรที่กำลังตัดสินใจ หรือเตรียมความพร้อมในการเลิกจ้าง (Layoff) พนักงาน เนื่องจากการบอกเลิกจ้างเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ด้วยผลกระทบจากเศรษฐกิจ โรคระบาด และการเปลี่ยนเปลี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การปรับลดขนาดองค์กรเพื่อความคล่องตัว และเพื่อความอยู่รอดย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมความพร้อมในการบอกเลิกจ้าง จึงเป็นไปเพื่อการให้เกียรติพนักงานที่ได้ร่วมงานกันมา เพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กร และเพื่อรักษากำลังใจของพนักงานที่ยังอยู่ นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินการอย่างราบรื่น

 

10  CHECKPOINTS  10 รายการตรวจสอบก่อนวันบอกเลิกจ้าง 

 1. Prepare your script, and rehearse – this is no time to stumble or deviate from your script/notes
  เตรียมและซักซ้อมบทพูดให้กระชับ เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัด หรือพูดนอกเหนือจากที่เตรียมมา พยายามรักษาเวลาการชี้แจงให้อยู่ ภายใน 10 – 15 นาที
 2. Switch off your mobile phone before meeting and divert any landlines in the room.
  ปิดโทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องที่จัดไว้สำหรับการบอกเลิกจ้าง
 3. Invite the employee to sit down
  เชิญพนักงานให้นั่งที่เก้าอี้ที่ได้จัดเตรียมไว้
 4. Get straight to the point and be brief
  พูดให้ตรงประเด็น
 5. Explain the actions taken and reasons
  ระบุเหตุผลการบอกเลิกจ้าง และขั้นตอนการจัดการต่อไปให้ชัดเจน
 6. Be sensitive and supportive – avoid platitudes like “I know how you feel” or “Everything will be okay”, use of humour or minimising the situation
  แสดงความเห็นอกเห็นใจ และให้กำลังใจได้ แต่หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดปลอบโยนทั่ว ๆ ไป เช่น “เราเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร” หรือ “เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง” หรือการใช้มุกตลกเพื่อทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูเป็นเรื่องเล็กน้อย
 7. Listen to the employee and wait for response
  รับฟัง และใช้ความเงียบเพื่อรอคำตอบ
 8. Restate the message if necessary
  ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งถ้าจำเป็น
 9. Maintain objectivity
  ให้พูดและปฏิบัติตามบทที่เตรียมไว้
 10. Ensure confidentiality
  แจ้งวันสุดท้ายของการเลิกจ้างและเงินชดเชย

ติดตามข่าวสาร เพื่อเพิ่ม Leadership Skills และ ทักษะของ HR ได้ที่ Facebook LHH Thailand 
ทำไมถึงต้องเรียนรู้การบอกเลิกจ้าง  คลิกที่นี่ 

ติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรี หรือสนใจเข้าร่วมโปรแกรมการบอกเลิกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อ 02-653-5040 และ [email protected]