#burnout

Our Insights

ที่เป็นอยู่คือ “หมดไฟ” หรือ “เจอทางตัน” ในสายงาน  

คุณกำลังเผชิญกับสภาวะ “ทางตัน” หรือ “หมดไฟ” กับงาน ถ้าหากเป็น “ทางตัน” นั่นหมายถึงว่ากำลังเกิดความรู้สึกสับสนเพิ่มขึ้นทวีคูณในการเลือกเส้นทางอาชีพ ที่ไม่เห็นทั้งผลงานและความก้าวหน้าในงานที่ทำอยู่ แต่ “หมดไฟ” อาจจะเป็นเพียงสัญญาณบางอย่างที่แสดงความต้องการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณแก้ไขมันได้ง่ายเพียงเติมพลังให้กับตัวเอง