เหตุผลที่ต้องเลือกใช้บริการ Outplacement และ Career Transition จาก LHH ให้กับพนักงาน

Published on
Written by

ที่ต้องใช้บริการ Outplacement และ Career Transition กับ LHH หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้สามารถมีเหตุผลหลายประการ นี่คือเหตุผลที่บางครั้งผู้คนจะเลือกใช้บริการของเรา: 

  1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากทีมงาน LHH: LHH มีความรู้และประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในการช่วยให้บุคคลากรประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนงานหรือสายอาชีพใหม่ จะทำให้บุคลากรของคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการที่จำเป็นต้องก้าวผ่านเมื่อเปลี่ยนงานใหม่ และ ทีมที่ปรึกษาของ LHH สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างตรงประเด็น และ รอบด้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานเอง 
  2. ช่วยลดเวลาและความยุ่งยาก: การเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสายอาชีพอาจใช้เวลาและความพยายามมาก การใช้บริการ Outplacement และ Career Transition ช่วยให้องค์กรคนลดความยุ่งยากในกระบวนการนี้ และช่วยสร้างแผนการเปลี่ยนงานที่มีโอกาสสำเร็จ 
  3. การปรับปรุงทักษะและความสามารถ: บริการเหล่านี้ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานใหม่ มันช่วยให้คุณเตรียมพร้อมที่จะสมัครงานในสายอาชีพใหม่ได้อย่างมั่นใจ 
  4. เข้าถึงเครือข่ายและโอกาสงาน: LHH และบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญใน Career Transition ช่วยในการสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์และเชื่อมโยงกับโอกาสงานในสายอาชีพใหม่ พวกเขาอาจมีความสัมพันธ์กับองค์กรหรือบุคคลที่สามารถช่วยในการค้นหางานใหม่ 
  5. ความสำคัญในการจัดการและเสริมสร้างแบรนด์ส่วนตัว: การเปลี่ยนงานหรืออาชีพอาจเป็นโอกาสในการสร้างแบรนด์ส่วนตัวใหม่ บริการ Outplacement และ Career Transition ช่วยในการจัดการและเสริมสร้างแบรนด์ส่วนตัวเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นว่าคุณเป็นผู้สมัครงานที่น่าสนใจในสายอาชีพใหม่ 
  6. การให้คำปรึกษาและสนับสนุน: การเปลี่ยนงานหรืออาชีพส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับความกังวลและคำถามต่าง ๆ การได้รับคำปรึกษาและสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในสาย Outplacement และ Career Transition ช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจและคำแนะนำที่จำเป็น 

ในทุกกรณี การเลือกใช้บริการ Outplacement และ Career Transition กับ LHH หรือบริษัทที่เชี่ยวชาญในงานเหล่านี้สามารถช่วยให้การเปลี่ยนงานหรือสายอาชีพเป็นกระบวนที่มีความสำเร็จและราบรื่นมากขึ้น