เคล็ดลับ​การสร้าง​ความรับผิดชอบ​ และ​ความรู้สึกเหมือน​เป็น​เจ้าของ

Published on
Written by

ความรับผิดชอบ (accountability) และ​ความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของ (Ownership) ​2 คำนี้คงได้ยินกันบ่อยครั้ง แล้วรู้หรือไม่ว่ามันมีความเหมือนและความแตกต่าง​ใน 2 คำนี้​

ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึงความรับผิดชอบหรือความยินยอมในการรับผิดชอบต่อการกระทำ ตัดสินใจ และผลลัพธ์ของงานของตนเอง มันเกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานหรือผลกระทบจากการตัดสินใจต่อผู้อื่น และความหมายในมุมมองของการทำงานกับทีมความรับผิดชอบหมายถึงบุคคลที่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และผลงานนั้น

ความรู้สึกเหมือน​เป็นเจ้าของ (Ownership) ความรู้สึกเหมือน​เป็นเจ้าของนั้นใหญ่กว่าความรับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบเช่นกัน​

คำนี้หมายถึง​การมีความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง เมื่อใครบางคนรับผิดชอบงานหรือโครงการ พวกเขารู้สึกเหมือน​งานเป็นส่วนนึง​ของเขาเป็นสิ่งที่สื่อความเป็นเขา​ ดังนั้นความสำเร็จ​หรือความล้มเหลว​ล้วนแล้วแต่​สะท้อนถึงเขา​ ไม่เพียงเท่านั้น​ พวกเขาจะทำมันอย่างดีที่สุดและรู้สึกถึงความภาคภูมิใจ​ต่อผลของงานอย่างชัดเจน

จึงจะเห็นได้ว่าการสร้างบุคลากร​ให้มีคุณสมบัติ​ดังกล่าว​เป็นสิ่งที่มีคุณค่า​อย่างมากในการสร้างแรงผลักดัน​ในการทำงาน​ ส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ​ การใส่ใจในรายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย​เพื่อดูแลคุณภาพ​ของงานให้ออกมาดีที่สุด​ อีกทั้งยังสามารถ​ป้องกัน​ข้อผิดพลาด​ที่อาจจะเกิดได้อีกด้วย

7 เคล็ดลับ​การสร้าง​ความรับผิดชอบ​ และ​ความรู้สึกเหมือน​เป็น​เจ้าของ

1. การกำหนดความคาดหวังอย่างชัดเจน (Clear Expectations​)

กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และเป้าหมายให้แต่ละสมาชิกในทีมโดยชัดเจน รวมถึงผู้นำทีมด้วย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าต้องทำอะไรบ้าง

2. การเป็นแบบอย่าง​ (Lead by example)

การปฏิบัติ​ตนลงมือทำให้เห็นทั้งความคิดและพฤติกรรม​มีความรับผิดชอบและความรู้สึก​เป็นเจ้าของในการดำเนินการและการตัดสินใจของคุณเอง ทีมของคุณจะสามารถ​มีแรงบันดาลใจ​ในการเดินตามแบบอย่างหากพวกเขาเห็นคุณให้ความรับผิดชอบอย่างจริงจัง

3. ส่งเสริมการเป็นเจ้าของ (Encourage ownership)

ให้ความสำคัญให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบงานและโครงการของตนเอง กระตุ้นให้พวกเขากำหนดเป้าหมายของตนเองและเริ่มต้นดำเนินการด้วยตนเอง​ การคิดเอง​ ทำเอง​ กำหนดขอบข่าย​งานจะทำให้เขาเห็นคุณค่า​ของตนเอง​อย่างชัดเจน​

4. ให้การสนับสนุน (Provide Support)

ให้คำแนะนำ แนวทางและการฝึกอบรม​ การส่งเข้า​ Training ​หรือ​ Workshop​ เพื่อช่วยสมาชิกในทีมพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการรับผิดชอบงานของตนเอง

5. การให้คำแนะนำ (Feedback)

ให้คำแนะนำเป็นประจำแก่สมาชิกในทีมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพวกเขา บอกถึงการพัฒนา​ของแต่ละช่วง​  ติดตาม​ผลลัพธ์​และการพัฒนา​การของทีมสม่ำเสมอ  ให้ความยินดีกับความสำเร็จของพวกเขาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ

6. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน (Promote Collaboration)

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีม เมื่อทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่ร่วมกัน พวกเขามักจะรับผิดชอบงานของตนเองได้อย่างดียิ่งขึ้น​ ลดความกลัวการทำงานผิดพลาด​และช่วยกันทำงานให้ออกมาได้ด้วยดี

7. การรับผิดชอบ (Hold Accountable)

รับผิดชอบ​ ต่อสมาชิกในทีมสำหรับโครงการ​ที่ได้รับมอบหมาย​ต่าง ๆ​ ให้ความใส่ใจ​อย่างจริงจังทุกงาน​ และหาจุดที่พึงต้องพัฒนา​เมื่อ​งานเสร็จ​เรียบร้อย​เพื่อผลลัพธ์​ที่ดีขึ้นในภายภาคหน้า​

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว​นั้น​ การส่งให้พนักงาน​ได้มีการเรียนรู้​ Training​ และ​ Workshop​ เพื่อเข้าใจและเข้าถึงความสำ​คัญ​เป็น​สิ่งที่บริษัท​ควรพิจารณา​อย่างยิ่ง​

มองหาหลักสูตร Training ที่สามารถออกแบบหลักสูตรให้เข้ากับองค์กรคุณมากที่สุด หรือจะเลือกหลักสูตรพื้นฐานของทาง LHH Thailand ก็มีให้เลือกออกแบบตั้งแต่ะดับพนักงานทั่วไป ระดับหัวหน้า (Manager) ตลอดไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง (Executive) สามารถติดต่อเราได้ทาง [email protected] หรือโทร 02 258 6930-35