ด้วยเวลาและจำนวนเงินที่องค์กรต้องจ่ายให้กับการปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้นำในการ Training ทำไมบริษัทถึงไม่ก้าวหน้ามากไปกว่านี้? 
อะไรที่ทำให้ผู้นำมีประสิทธิภาพต่ำ ดูไม่น่าเชื่อถือ?
เราค้นพบหลากหลายบุคลิกภาพของผู้นำที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งรวมไปถึงความเต็มใจที่จะกล่าวโทษผู้อื่น เห็นแก่ตัวเป็นประจำ ไร้ความสามารถ ไม่มีความคิดริเริ่ม และสมรรถภาพทั่วไปของผู้ที่ใจแคบและมีพฤติกรรมที่หยาบคาย ส่วนผสมของการเป็นผู้นำที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่มีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปและสิ่งนั้นก็คือ Leadership culture นั่นเอง 
หากวัฒนธรรมการเป็นผู้นำในองค์กรของคุณไม่ได้แข็งแกร่งพอ ก็คงไม่ความสำคัญว่าผู้นำของคุณจะเก่งกาจขนาดไหน ถ้าองค์กรไม่สนับสนุนวัฒนธรรมให้ผู้นำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนก็จะได้รับผลกระทบ และเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อเพราะหลายองค์กรส่งผู้นำไปเข้าโปรแกรมพัฒนาเพื่อเรียนรู้ทักษะและพฤติกรรมที่จะไม่ถูกสนับสนุนจากวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง 
เพื่อทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมการเป็นผู้นำ เราได้ทำการศึกษาในระดับโลก จากการสอบถามไปยังผู้นำตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ ผู้จัดการระดับกลางจนถึงระดับ C-Suite ในท้ายที่สุด เราได้รับคำตอบที่น่าทึ่ง 2,200 รายการจากหลายสิบประเทศในสี่ทวีป ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะหมายความว่าบริษัทส่วนใหญ่เข้าใจวัฒนธรรมการเป็นผู้นำว่าคือกุญแจสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีเพียง 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่มีความมั่นใจมากหรือมั่นใจอย่างยิ่งว่าวัฒนธรรมการเป็นผู้นำของพวกเขาเพียงพอที่จะสนับสนุนประสิทธิภาพความเป็นผู้นำในแต่ละวันได้

ช่องว่างระหว่างการยอมรับถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและการยอมรับถึงจุดอ่อนในวัฒนธรรมนั้นเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เราระบุปัญหานี้ได้
ดังคำกล่าวที่ว่า ก้าวแรกในการแก้ไขปัญหาคือการยอมรับว่ามีปัญหา และเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพูดถึงก่อนจะมีการลงทุนทำ Leadership development เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

และเพื่อทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น LHH ได้ถามคำถามกับสิ่งที่องค์กรคาดหวังให้ผู้นำของตนมี เช่น ทักษะการฟื้นฟูจิตใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเต็มใจในการทำงานร่วมกันและความสามารถในการสนับสนุนและจูงใจผู้คน คุณสมบัติทั้ง 10 ข้อนี้ เป็นพื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดี และเป็นเสาหลักของวัฒนธรรมการเป็นผู้นำที่ดีโดยวัดระดับจาก 0-5 
เรามาถึงจุดที่สามารถพูดได้ว่าวัฒธรรมการเป็นผู้นำที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ มีเพียงแค่ไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ผู้นำในองค์กรส่วนใหญ่จึงมีผลงานและประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 

ด้านล่างนี้คือแบบสอบถามที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าวัฒธรรมการเป็นผู้นำในองค์กรของคุณต้องมีการปรับปรุง 
แบบสอบถาม
1. ผู้นำของคุณใช้รูปแบบการการทำงานแบบ “สั่งการ และควบคุม” เมื่อต้องมีการอภิปรายเพียงเล็กน้อยหรือต้องตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญหรือไม่
2. ผู้นำของคุณค้นพบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น ถึงขนาดที่พวกเขาตั้งใจหลีกเลี่ยงที่จะสอบถามและปรึกษากันในทุกช่องทาง
3. มีการทำงานแบบตัวใครตัวมันในองค์กรโดยที่ผู้นำของคุณไม่รู้ว่าสมาชิกในในอีกส่วนหนึ่งของบริษัทกำลังทำอะไรหรือไม่
4. ผู้นำของคุณมักจะทำงานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของตำแหน่งตนเอง และมักจะปฏิเสธข้อเสนอแนะใด ๆ ที่จะสนับสนุนกันและกันหรือไม่
5. มีความไม่ชัดเจนในภาพรวมของกลยุทธิ์ทางธุรกิจจากกลุ่มผู้บริหารหรือไม่
6. พนักงานระดับสูงมีการลาออกบ่อยหรือไม่
7. ผู้นำของคุณชอบเก็บข้อมูลและปล่อยข่าวลือเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพของพวกเขาเองหรือไม่
8. ผู้นำของคุณเป็นคนหลงตัวเองและขาดแรงจูงใจในการทำงานหรือไม่
หากคุณตอบว่า ใช่ ในข้อใดก็ตามจากทั้ง 8 ข้อ ก็ถึงเวลาที่ต้องทบทวนวัฒนธรรมองค์กรก่อนที่จะใช้งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรไปกับการอบรม
หากคุณตอบว่าใช่ 3 ข้อ หรือมากกว่า นั่นหมายความว่าองค์กรของคุณกำลังเกิดวิกฤตด้านวัฒนธรรมการเป็นผู้นำที่ดีถึงขีดสุด 

สำหรับองค์กรที่ค้นพบว่า เกิดวิกฤตในระดับขีดสุดแล้วก็อย่าเพิ่งกังวลใจ เพราะโปรแกรม Leadership Contract จะเข้ามาช่วยจัดการกับปัญหาทั้งในระดับบุคล ไปจนถึงระดับองค์กร

การพัฒนาผู้นำยังคงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การบริหารบุคลากรที่มีความสามารถ เพราะผู้นำแต่ละคนก็ต้องการปฏิบัติที่ต่างกันเพื่อช่วยให้เขาเหล่านั้นพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนของความจำว่าผู้นำทีดีมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรและพวกเขาจะปฏิบัติตนอย่างไรกับภาระกิจในแต่ละวัน

 แต่การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในระดับปัจเจกบุคคลจะไม่ได้ผลหากพวกเขาต้องกลับเข้าไปสู่องค์กรที่มีความเข้าใจต่างกัน หรือที่แย่กว่านั้นผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ขั้นสูงของภาวะการเป็นผู้นำที่ดี คุณต้องมีวัฒนธรรมการเป็นผู้นำที่ดีก่อนที่จะลงทุนไปกับการพัฒนาภาวะผู้นำที่ดี

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในองค์กร และเป็นสิ่งที่มาก่อนการพัฒนาทักษะและพฤติกรรม ความต้องการใด ๆ ที่ทำให้ Leadership แยกออกจาก Culture มักจะจบไม่ค่อยสวย 

บทความต้นฉบับจาก LHH Ariticles