#บอกเลิกจ้าง

Our Insights

ถูกเลิกจ้างทำให้เสียประวัติการทำงานหรือไม่

การถูกเลิกจ้างไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีประวัติการทำงานที่ไม่ดี ขึ้นอยู่กับการจัดการและการนำเสนอประสบการณ์ของคุณ การแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น การปรับตัว และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งสำคัญ
สิทธิของผู้ถูกเลิกจ้างกรณียินยอม (Resign) และกรณีไม่ยินยอม (Termination)
Our Insights

สิทธิของผู้ถูกบอกเลิกจ้างกรณียินยอม (Resign) และกรณีไม่ยินยอม (Termination)

ทำความเข้าใจกับสิทธิของผู้ถูกบอกเลิกจ้างทั้งกรณีที่ยินยอมและไม่ยินยอมว่าแตกต่างกันไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่นายจ้างจะเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
จะรับมือกับสภาวะอารมณ์ของผู้ถูกเลิกจ้างกระทันหันได้อย่างไร
Our Insights

จะรับมือกับสภาวะอารมณ์ของผู้ถูกเลิกจ้างกระทันหันได้อย่างไร

การถูกเลิกจ้างอย่างกะทันหันย่อมสร้างความเครียดและความรู้สึกเจ็บปวดทางจิตใจให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้างเป็นอย่างมากมาดูวิธีรับมืออย่างไรให้เหมาะสม
Our Insights

แนวทางการรับมือกับคำถามจากพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง

บอกเลิกจ้างพนักงานหรือการแจ้งเรื่องการจ้างออก (Layoff) ไม่ใช่เรื่องง่ายและส่วนใหญ่หัวหน้างานจะต้องเป็นผู้แจ้ง ทำให้บางครั้งเกิดความกังวลค่อนข้างสูงทั้งผู้บอกและผู้ที่ถูกบอกเลิกจ้าง
Our Insights

เคล็ดลับ 5 ข้อในการปรับตัวหลังถูกเลิกจ้าง

การถูกเลิกจ้างมีจำนวนสูงขึ้นกว่าเดิมมากและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นทุก ๆ ปี และเชื่อได้เลยว่าถ้าเรายังโลดแล่นอยู่ในสังเวียนของการเป็นลูกจ้าง ไม่เราเองก็คนใกล้ตัวเคยเจอประสบการณ์ของการถูกบอกเลิกจ้างมาแล้ว
Our Insights

ทักษะและความรู้ที่ควรพัฒนาหลังถูกบอกเลิกจ้าง 

เราจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญในการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตรวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เรายังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เราจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญและมีความจำเป็นในอนาคต    
Our Insights

ความแตกต่างระหว่างถูกบอกเลิกจ้าง โดนไล่ออก และลาออก

จากการที่ลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกจ้างมีความกังวลว่าจะทำให้โปรไฟล์เสียหาย แต่ในความเป็นจริงแล้วการถูกบอกเลิกจ้างในปัจจุบันมักจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการการปรับปรุงโครงสร้าง ลดคนและอื่น ๆ โดยเฉพาะหลังจากผลกระทบจากโควิด
Our Insights

การใช้ Outplacement เพื่อสนับสนุนสวัสดิการและความพึงพอใจของพนักงานหลังถูกบอกเลิกจ้าง

การบอกเลิกจ้างพนักงานอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของแต่ละบริษัทแต่เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางของธุรกิจที่อาจจะมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าไปเลยเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตลาด  
Our Insights

บอกเลิกจ้างพนักงาน แล้วจะทำอย่างไรกับคนที่ยังเหลืออยู่

ผลกระทบจากการบอกเลิกจ้างไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกจ้างเท่านั้น แต่มีผลกระทบต่อเนื่องถึงพนักงานที่เหลือในองค์กรอีกด้วย และที่สำคัญพนักงานที่เหลือส่วนใหญ่คือคนที่นายจ้างหมายมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในองค์กรในช่วงวิกฤตินี้อีกด้วย จะด้วยความสามารถเฉพาะ หรือเป็นคนที่ลูกจ้างด้วยกันมีความเชื่อถือ
Outplacement บอกเลิกจ้าง Tell Manager LHH Thailand
Outplacement บอกเลิกจ้าง Tell Manager LHH Thailand
Our Insights

บอกเลิกจ้าง…บาปไหม และทำไมคนบอกต้องเป็นคุณ?

หากวันหนึ่งคุณต้องเป็นผู้รับหน้าที่บอกเลิกจ้าง ความกังวลเรื่องศีลธรรมและการผิดบาปควรเป็นเรื่องรอง แต่ควรมุ่งความสนใจไปที่การส่งพนักงานที่เคยร่วมงานด้วย ให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจต่อองค์กรในวันที่ต้องสิ้นสุดการเป็นพนักงาน