Mindset แบบไหนที่จะทำให้คุณมีความพร้อมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง?

Published on
Written by

Mindset คือกรอบแนวคิด มาจากความเชื่อที่ส่งผลไปถึงพฤติกรรม กลายเป็นทัศนคติต่อการกระทำสิ่ง ๆ หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเข้าหาหรือการจัดการสิ่งรอบตัว

Carol Dweck นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เป็นนักวิจัยคนแรกที่สำรวจแนวคิดเรื่อง fixed and growth mindsets ซึ่ง Dr. Dweck พูดถึง 2 วิธีคิดหลัก ๆ ที่ผู้คนมักจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดหรือความสามารถที่มี โดยได้บัญญัติศัพท์เฉพาะโดย “Fixed Mindset” คือ คนที่มองว่าสติปัญญาเป็นสิ่งตายตัว และ “Growth Mindset” หมายถึง การมองว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ มากไปกว่านั้น คนที่มีกรอบความคิดแบบ fixed mindset มีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง เมื่อเทียบกับคนที่มีกรอบความคิดแบบ growth mindset

ในด้านของคนทำงาน เรื่องของ mindset เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การที่คนเรามี growth mindset มักทำให้มุมมองต่อเรื่องความผิดพลาดและความล้มเหลวเปลี่ยนไป จะมองสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว อีกทั้งยังเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้เรื่อย ๆ คนที่สามารถปรับแนวคิดให้เป็น growth mindset มักจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี เพราะทุกครั้งที่ล้มเหลว พวกเขาจะใช้โอกาสนี้ในการปรับมุมมองเกี่ยวกับกับมัน พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น และเปิดใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น

 

มาดูกันว่า growth Mindset และ fixed Mindset แตกต่างกันอย่างไร เพื่อคลายความสงสัยว่าทำไมหลายองค์กรถึงให้ความสำคัญและคาดหวังให้พนักงานมี growth mindset

Growth Mindset

 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 • ไม่ปฏิเสธงานที่ยากและท้าทาย
 • เรียนรู้จากปัญหาและคำวิพากษ์วิจารณ์
 • พยายามพัฒนาทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญ
 • เชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • มองความล้มเหลวเป็นเพียงความพ่ายแพ้แค่ชั่วคราว
 • คำติชมต่าง ๆ ที่ได้รับนั้นคือข้อมูลและโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ต่อไป
 • ยกย่องความสำเร็จของผู้อื่นให้เป็นแรงบันดาลใจของตนเอง

 

Fixed Mindset

 • เชื่อว่าตนเองมีความสามารถอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้ว
 • ปฏิเสธงานที่ยากเพื่อเลี่ยงความผิดพลาด
 • พยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้รับคำติชมเชิงบวก
 • มองว่าความพยายามคือเรื่องเปล่าประโยชน์
 • เพิกเฉยต่อคำติชมของคนอื่น ๆ
 • รู้สึกกลัวและกังวล เมื่อคนรอบตัวประสบความสำเร็จ
 • ซ่อนจุดบกพร่องเพื่อไม่ให้คนอื่นใช้เป็นตัวตัดสินตัวเอง
 • มองว่าคำติชมเป็นแค่การวิพากษ์วิจารย์ทั่วไป
 • ยอมแพ้ต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างง่ายดาย

Reference

 1. Mindsethealth – Growth Mindset vs Fixed Mindset: How what you think affects what you achieve
 2. Develop Good Habits – Fixed Mindset vs. Growth Mindset: What REALLY Matters for Success