ความสำคัญของการเลือกใช้โครงการสมัครใจลาออก

Published on
Written by

 

โครงการสมัครใจลาออก หรือ การเกษียณอายุก่อนกำหนด ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The 4th industrial Revolution) นั้นเกี่ยวข้องกับ Digital Economy และมีวิกฤต COVID-19 เข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทำให้องค์กรมีการปรับโครงสร้าง เข้าซื้อและควบรวมกิจการกันอย่างล้นหลาม Voluntary Early Retirement Program คือคำตอบที่บริษัทต่าง ๆ กำลังมองหาทางออกเพื่อลดต้นทุนให้ได้อย่างรวดเร็ว

โครงการสมัครใจลาออก เป็นกระบวนการของการสื่อสารเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการลดจำนวนพนักงาน โดยการเชิญชวนพนักงานให้ลาออกด้วยความสมัครใจตาม Voluntary Early Retirement Progrogram’s Model จาก LHH Thailand ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้พนักงานยินดีรับข้อเสนอ พร้อมทั้งยังให้บริการสานต่ออาชีพเพื่อช่วยหางานใหม่ (Career transition service) อันเป็นโครงการสมัครใจลาออก เป็นกระบวนการของการสื่อสารเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการลดจำนวนพนักงาน โดยการเชิญชวนพนักงานให้ลาออกด้วยความสมัครใจ โครงการสมัครใจลาออกจึงไม่ใช่กระบวนการจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน (Performance) และไม่ใช่วิธีการบอกให้พนักงานลาออก

ในการทำโครงการสมัครใจลาออก (Voluntary Early Retirement program) นั้น กลยุทธ์การวางขั้นตอนและการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญ เพื่อให้ได้ผู้สมัครตรงตามเป้าหมายจึงต้องสร้างแรงผลักดันและแรงดึงดูดด้วยข้อเสนอต่าง ๆ อาทิ การจ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายที่ให้มากกว่าการจ่ายเงินชดเชยตามการบอกเลิกจ้าง หรือการผลักดันในเรื่องของความสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้แต่ ณ ปัจจุบันความสามารถที่มีอยู่ของพนักงานนั้นไม่เป็นที่ต้องการขององค์กรอีกต่อไป และต้องอาศัยการสื่อสารอย่างชัดเจนในทุกระดับถึงลักษณะและรายละเอียดของโครงการ ซึ่งพนักงานระดับสูงและหัวหน้างานจำเป็นต้องออกไปสื่อสารกับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อรักษาพนักงานเหล่านั้นไว้ให้อยู่กับองค์กรต่อไปซึ่งเป็น 1 ใน 4 ความท้าทายในการทำโครงการสมัครใจลาออกที่องค์กรไม่ควรมองข้าม (4 Challenges)

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Lee Hecht Harrison Thailand 

และ LinkedIn: LHH Thailand

022586930-35