Article

Article

6 คำถามที่ควรใช้เมื่อไปสัมภาษณ์งาน

คำถาม 6 ข้อ ที่คุณสามารถพิจารณาถามในตอนท้ายของการสัมภาษณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้สมัครที่ช่างสงสัย รอบคอบ และมีความสนใจอย่างแท้จริงในตัวผู้จัดการฝ่ายจ้างงาน รวมไปถึงบทบาทการทำงาน และ ตัวของบริษัทเอง
Article

สร้างแผนพัฒนาอาชีพจาก Career Checkup

แบบประเมินและแผนการดำเนินการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประเมินความก้าวหน้า และเฉลิมฉลองกับความสำเร็จในสิ่งที่คุณได้ทำมาตลอดทั้งปี เพื่อช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายสำหรับอีก 12 เดือน ข้างหน้า
Outplacement Career Transition เลิกจ้าง layoff
Outplacement Career Transition เลิกจ้าง layoff
Article

วิธีคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้าน Outplacement ก่อนเซ็นสัญญา

การบอกเลิกจ้างที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงจะเป็นเรื่องที่ทั้งฝ่ายพนักงานและฝ่ายองค์กรได้ประโยชน์ร่วมกัน และหากบอกเลิกจ้างเป็นไปอย่างขาดมาตรฐาน ผลเสียอาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีขีดจำกัดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
Article

“Well being” ความคาดหวังใหม่ของพนักงานในยุคปัจจุบัน

ความคาดหวังของพนักงานกำลังจะเปลี่ยนไป นี่คือสิ่งที่นายจ้างควรจะให้ความสำคัญ  ผลจากแบบสอบถามของพนักงานทั่วโลกกว่า 10 ล้านคน ยืนยันว่าความสำเร็จของธุรกิจในอนาคตนั้น นายจ้างต้องนิยามและส่งมอบความคาดหวังที่หลากหลายของพนักงานได้ และที่สำคัญที่สุดคือ พนักงานเหล่านั้นมีความต้องการที่จะร่วมงานให้กับองค์กรที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในด้านจิตใจและร่างกาย ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของพนักงานและความเป็นจริงที่ประสบ (ในการทำงาน) ทำให้บริษัทของคุณล้าหลังอยู่รึเปล่า? “มันมีช่องว่างความคาดหวังใหญ่ ๆ ระหว่างสิ่งที่พนักงานรู้สึกและสิ่งที่องค์กรเชื่อว่าได้จัดหาให้กับพนักงานอยู่ ในอนาคตองค์กรที่สามารถบรรลุความคาดหวังนั้นได้จะประสบความสำเร็จมากขึ้น”, Patrick Cournoyer, Chief Evangelist at Peakon บทสรุปของผลสำรวจเกี่ยวกับความคาดหวังของพนักงาน และความเป็นอยู่ที่ดี (Well being)ผ่านรายงาน Heartbeat ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานทั่วโลกกว่า 90 ล้านคน เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ เข้าใจและตระหนักถึงความคาดหวังของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากข้อมูลของ Peakon พบว่าคำตอบ 59% จาก 90 ล้านคน ไม่ได้มีส่วนร่วม (disengaged) ในงานของตัวเองเมื่อตอนต้นปี 2020 อย่างไรก็ตามคำถามที่ไม่ค่อยมีใครเข้าใจคือ “ทำไม”? โดยปกติแล้ว หากการมีส่วนร่วมของพนักงานต่ำ (low engagement) มักจะถูกคิดว่าเป็นเพราะมีผู้นำที่อ่อนแอหรือผู้นำที่นิสัยแย่ (toxic and weak leadership) […]
Article

What is Voluntary Early Retirement program and why the program is Important?

  โครงการสมัครใจลาออก หรือ การเกษียณอายุก่อนกำหนด ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The 4th industrial Revolution) นั้นเกี่ยวข้องกับ Digital Economy และมีวิกฤต COVID-19 เข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทำให้องค์กรมีการปรับโครงสร้าง เข้าซื้อและควบรวมกิจการกันอย่างล้นหลาม Voluntary Early Retirement Program คือคำตอบที่บริษัทต่าง ๆ กำลังมองหาทางออกเพื่อลดต้นทุนให้ได้อย่างรวดเร็ว โครงการสมัครใจลาออก เป็นกระบวนการของการสื่อสารเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการลดจำนวนพนักงาน โดยการเชิญชวนพนักงานให้ลาออกด้วยความสมัครใจตาม Voluntary Early Retirement Progrogram’s Model จาก LHH Thailand ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้พนักงานยินดีรับข้อเสนอ พร้อมทั้งยังให้บริการสานต่ออาชีพเพื่อช่วยหางานใหม่ (Career transition service) อันเป็นโครงการสมัครใจลาออก เป็นกระบวนการของการสื่อสารเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการลดจำนวนพนักงาน โดยการเชิญชวนพนักงานให้ลาออกด้วยความสมัครใจ โครงการสมัครใจลาออกจึงไม่ใช่กระบวนการจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน (Performance) และไม่ใช่วิธีการบอกให้พนักงานลาออก ในการทำโครงการสมัครใจลาออก (Voluntary Early Retirement program) นั้น กลยุทธ์การวางขั้นตอนและการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญ เพื่อให้ได้ผู้สมัครตรงตามเป้าหมายจึงต้องสร้างแรงผลักดันและแรงดึงดูดด้วยข้อเสนอต่าง […]
Outplacement บอกเลิกจ้าง Tell Manager LHH Thailand
Outplacement บอกเลิกจ้าง Tell Manager LHH Thailand
Article

บอกเลิกจ้าง…บาปไหม และทำไมคนบอกต้องเป็นคุณ?

                 จากประสบการณ์ในการทำ Outplacement มายาวนานกว่า 23 ปี ของ LHH Thailand คำถามที่มักได้ยินเกี่ยวกับการบอกเลิกจ้างคือ “บาปไหม…ยุติธรรมรึเปล่า?” ในวันบอกเลิกจ้าง (Notification Day) Manager หรือ Team leader จะเป็นผู้รับหน้าที่ในการบอกเลิกจ้าง เราเรียกหน้าที่เฉพาะกิจตรงนี้ว่า “Tell manager”  มักถูกมองในแง่ลบว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้บอกข่าวร้าย (A person who got assigned to deliver bad news)  แต่ความจริงแล้ว Tell manager มีหน้าที่ในการดูแลพนักงานที่ต้องบอกเลิกจ้าง และพนักงานที่ยังอยู่  เพราะ ผู้ที่เหมาะสมในการรับบทบาท Tell manager ควรมีความใกล้ชิดกับพนักงานในทีม หรือ เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากรู้จัก คุ้นเคยกับพนักงานเป็นอย่างดี ดังนั้น คุณและอีกหลาย […]
10 Checkpoints to layoff staff
Article

10 Checkpoints – 10 รายการตรวจสอบก่อนวันบอกเลิกจ้าง

10 รายการตรวจสอบก่อนวันบอกเลิกจ้าง (10 Checkpoints for Notification Day)  เพื่อการบอกเลิกจ้าง (layoff) อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลตอบรับที่ดีในการจัด Online Notification Training  หลักสูตรอบรมการสื่อสารการบอกเลิกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ รอบออนไลน์ LHH Thailand ผู้นำด้านบริการ Outplacement service และ Talent development จึงได้นำ Practical tips หรือ Checkpoints เพื่อการเตรียมตัวในวันบอกเลิกจ้างมาฝากองค์กรที่กำลังตัดสินใจ หรือเตรียมความพร้อมในการเลิกจ้าง (Layoff) พนักงาน เนื่องจากการบอกเลิกจ้างเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ด้วยผลกระทบจากเศรษฐกิจ โรคระบาด และการเปลี่ยนเปลี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การปรับลดขนาดองค์กรเพื่อความคล่องตัว และเพื่อความอยู่รอดย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมความพร้อมในการบอกเลิกจ้าง จึงเป็นไปเพื่อการให้เกียรติพนักงานที่ได้ร่วมงานกันมา เพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กร และเพื่อรักษากำลังใจของพนักงานที่ยังอยู่ นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินการอย่างราบรื่น   10  CHECKPOINTS  10 รายการตรวจสอบก่อนวันบอกเลิกจ้าง  Prepare your script, and rehearse – […]
Article

ทำไม ถึงต้องเรียนรู้การบอกเลิกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ?

เพราะ… “การบอกเลิกจ้างอย่างมืออาชีพจึงช่วยป้องกัน│ลด ผลกระทบของธุรกิจและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายพึงใจ ?           จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ของ LHH Thailand ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการให้คำปรึกษาด้าน Outplacement service และ Talent development ที่ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในการบอกเลิกจ้าง (Termination) พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรพบว่า ความสำเร็จของการบอกเลิกจ้างด้วยผลลัพธ์ที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างยอมรับนั้น เกิดจากการดำเนินการบอกเลิกจ้างอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ช่วยป้องกันและลดผลกระทบทางธุรกิจที่จะตามมา ซึ่ง LHH Thailand มีบริการเต็มรูปเพื่อเข้ารองรับและสนับสนุนในวันบอกเลิกจ้าง (Notification Day) หรือ ที่หลาย ๆ องค์กรมักใช้คำว่า “Tell Day”, “Communication Day” และ Termination Day” LHH Thailand ยังมีโปรแกรมการสอนการบอกเลิกจ้าง (Notification Training)  ให้กับองค์กรต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เพราะ […]
Article

10 Tips for Managing Stress and Change Right Now

Building your resilience for HR during COVID-19 และการจัดการกับความเครียดและการเปลี่ยนแปลงด้วย 10 Tips for Stress management and Change right now.
Article

8 วิธีจัดการกับความเครียดและการเปลี่ยนแปลงสำหรับ HR ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

การจัดการความเครียด เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสามารถในการฟื้นฟูหรือการปรับเปลี่ยนตนเอง (Resilience) ซึ่งเป็นทักษะแห่งการอยู่รอดในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะการมองปัญหาให้เป็นความท้าทายเป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปจัดการหากยังมีความเครียดเกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกบุคคล หรือในระดับองค์กร LHH Thailand ผู้ให้บริการ Outplacement service และ Talent development มี 8 วิธีจัดการกับความเครียดสำหรับ HR เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการรับมือในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงช่วงโควิด – 19 และเตรียมความพร้อมในการสร้าง Resilience ให้สมาชิกในองค์กรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 8 วิธีจัดการความเครียดและการเปลี่ยนแปลงสำหรับ HR  (English below) 1. รักษาขั้นตอนการสื่อสารที่วางแผนไว้กับทีมและคู่ค้า เพราะการสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตต่าง  ๆ ควรจัดตาราง และเวลาการประชุมให้ตรงกัน 2. มีบทสนทนาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานมาพูดคุยร่วมในการประชุม เช่น ข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ ในการทำงานที่บ้าน ความสัมพันธ์ 3. ตั้งกรุ๊ปไลน์หรือการประชุมแบบเห็นหน้ากับเพื่อน HR นอกองค์กรเพื่อแบ่งปันความรู้ 4. เป็นผู้นำที่ดีผ่านการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง และหากรู้สึกเหนื่อยล้าให้มองหาการช่วยเหลือ 5. ติดต่อกับซัพพลายเออร์หรือผู้ที่ไว้ใจได้หากต้องการคำแนะนำหรือความช่วยเหลือ ในกรณีนี้การติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายใด ๆ […]