All posts of lhh_admin

Our Insights

5 วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพนักงานและลดการสูญเสีย Talent

เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง หลายองค์กรมักนึกถึงการรับสมัครพนักงานใหม่ จนลืมไปว่าพนักงานปัจจุบันเองก็มีศักยภาพและความสามารถสำหรับโอกาสในตำแหน่งนั้น ๆ ไม่แพ้กัน วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำองค์กรสามารถร่วมกันสร้างและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
Our Insights

Mindset แบบไหนที่จะทำให้คุณมีความพร้อมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง?

Mindset คือกรอบแนวคิด มาจากความเชื่อที่ส่งผลไปถึงพฤติกรรม กลายเป็นทัศนคติต่อการกระทำสิ่ง ๆ หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเข้าหาหรือจัดการสิ่งรอบตัว
Our Insights

การทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน เป็นกุญแจต่อสู้วิกฤติ Burnout ได้หรือไม่?

แนวคิดที่หลายองค์กรเริ่มปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคการทำงานสมัยใหม่ การปรับสู่แนวคิดการทำงานรูปแบบนี้เป็นกุญเเจสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพจิตของพนักงานที่ประสบภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือ burnout ที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 แต่ละระลอกที่ผ่านมา
Our Insights

หมดยุคการเหยียดวัย (Ageism) ปรับมุมมองใหม่ต่อวัยเกษียณ

สำหรับกลุ่มคนวัยเกษียณอายุ อาจจะมีหลายคนเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนสูงอายุที่ไม่ทันสมัย ไม่ทันเทคโนโลยี และไม่มีความสนใจในการเรียนรู้หรือใช้งานอุปกรณ์ใหม่ ๆ
Our Insights

กุญแจสำคัญที่จะทำให้รูปแบบการทำงาน Hybrid Working มีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ย่อมมีอุปสรรคแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ เพียงแค่หัวหน้างานทุกคนต้องเปิดใจและร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับพนักงานในทีม
Services

Maximizing Mental Agility

ความสามารถในการคิดอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนทัศนคติได้อย่างรอบด้าน
Our Insights

สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรผ่านบทสนทนา

ความสำคัญของวัฒนธรรมการโค้ชมาจากการยอมรับว่า องค์กรมีความจำเป็นต้องมีผู้นำที่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและทักษะของตนได้อย่างทันท่วงที
Our Insights

4 เหตุผลที่องค์กรขนาดกลางและเล็กควรจัด Outplacement service ให้กับพนักงาน

เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการบอกเลิกจ้าง จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในการทำธุรกิจที่จะขอรับความช่วยเหลือจากบริษัทที่มีประสบการณ์ด้าน Career Transitions หรือ บริการเปลี่ยนผ่านทางอาชีพ เพราะผลลัพธ์ของการไม่ไม่ทำอะไรเลยนั้นอาจมากเสียจนทำอะไรไม่ได้อีกต่อไป