เมื่อองค์กรตัดสินใจว่าต้องการผู้นำคนใหม่ การตระหนักรู้ว่าอะไรเป็นสื่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนั้นมีความสำคัญเท่า ๆ กับสิ่งที่ต้องทำ ด้วยเหตุผลนี้เองการรู้ว่าอะไรไม่ควรทำจึงมีความสำคัญพอๆ กับรู้ว่าควรทำอะไร และด้วยชื่อเสียงขององค์กรและชื่อเสียงส่วนบุคคล การเข้าใจถึงผลเสียจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงผู้นำ จะช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นและส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นว่าช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น

ข้อผิดพลาดที่ 1 เสนอบริการหาตำแหน่งงานทดแทนแบบพื้นฐานให้

ความผิดพลาดเกิดขึ้นกับหลากหลายองค์กรด้วยการเสนอโปรแกรมสานต่ออาชีพหรือ Career Transition service ทั่วไปให้แก่พนักงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความจริงที่ว่าการเปลี่ยนผ่านทางอาชีพของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การสานต่ออาชีพของพนักงานประสบความสำเร็จ การให้ความสำคัญกับบทบาทและระดับที่บุคคลที่ได้รับบริการสานต่ออาชีพเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ 
ขอยกตัวอย่าง อดีตมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่สามารถได้งานใหม่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ผ่านการสนับสนุนของทีมงาน3 ส่วนหลักประกอบด้วย โค้ชด้านอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ และผู้จัดหาตำแหน่งงาน อนึ่ง การสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่แก่ผู้บริหารระดับสูงนั้นมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลามากกว่า ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเหล่านั้นดำรงตำแหน่งใน Board ถือหุ้นในรูปแบบต่างๆ และโปรไฟล์การทำงาน เป็นต้น
ดังนั้น แทนที่บริษัทจะให้เพียงบริการสานต่ออาชีพแบบพื้นฐาน (Standard Outplacement) แก่ผู้นำระดับสูงจึงไม่เพียงพอ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้บริการที่มากกว่า ทั้งยังต้องมีทีมสนับสนุนหรือทีม Job search ที่มีความเหมาะสมมากกว่า ซึ่งรวมไปถึงที่ปรึกษาในระดับเดียวกันกับผู้บริหาร และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่นำผู้บริหารระดับสูงเหล่านั้นไปสู่ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าได้ การ “ทำในสิ่งที่ถูกต้อง” โดยการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง  หมายถึงการนำ Outplacement Service มารองรับผู้บริหารให้ได้ในระดับที่เทียบเท่ากับคุณค่าที่คนเหล่านั้นได้ทำไว้ต่อองค์กร

ข้อผิดพลาดที่ 2 มองข้ามความเสี่ยงทางธุรกิจ

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2020 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้นำระดับสูงจำนวนมากประกาศลาออก และในขณะที่องค์กรกำลังง่วนตรวจสอบว่าผู้บริหารระดับสูงของตนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบันหรือไม่ ได้เพิ่มความสั่นคลอนต่อธุรกิจในเวลาอันใกล้
องค์กรที่มองข้ามความเสี่ยงทางธุรกิจอันเกิดจากการลาออกของผู้บริหารระดับสูงนั้นจะเผชิญการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างคาดไม่ถึง ทั้งที่มาจากคู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พนักงาน และสื่อต่าง ๆ มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการลาออกของผู้นำในระดับสูง และจะกลายเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากขึ้นเมื่อสถานการณ์โรคระบาดสงบลง
เราเห็นองค์กรระดับโลกต้องเผชิญกับความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์ จากพาดหัวข่าวต่าง ๆ ผลกระทบที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ้างงานของแบรนด์ ในการดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพและทักษะที่ยอดเยี่ยมที่องค์กรต้องการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคต ซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่สาม

ข้อผิดพลาดที่ 3 ลดผลกระทบต่อคนรอบข้างผู้บริหาร

ระหว่างการดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงมีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์อันเหนี่ยวแน่นกับผู้คนรอบข้างไว้ จากประสบการณ์ของ LHH ทุกคนที่ตกงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งและชนชั้นในองค์กร การสูญเสียงานทำให้ทุกคนรู้สึกไม่มั่นคงและรู้สึกตื่นตระหนก
เพราะผู้นำระดับสูงมีอิทธิพลมากกับการเลือก Stakeholder ภายในองค์กร หากการออกจากองค์กรของผู้นำเหล่านั้นเต็มไปด้วยอารมณ์และความโกลาหล หรือผู้นำเหล่านั้นเชื่อว่าการที่ตนเองต้องออกจากตำแหน่งนั้นไม่ยุติธรรม หรือเป็นการให้ออกอย่างผิดกฎหมาย จะเกิดผลกระทบกับผู้คนรอบตัวผู้นำ อาทิเช่น การกลายเป็นกระบอกเสียงสำคัญให้กับเพื่อนร่วมงานที่กำลังก้าวเข้าสู่ความยากลำบากในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
ผู้นำคนอื่น ๆ ที่ยังอยู่ในบริษัทต้องการความเชื่อมั่นว่า องค์กรจะทำในสิ่งที่ถูกต้องกับผู้บริหารที่กำลังก้าวออกไปจากองค์กรด้วยความเคารพ และมีความเห็นอกเห็นใจ เช่นเดียวกันกับที่พวกเขาต้องการหากต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการให้บริการสนับสนุนในระดับที่เหมาะสมนั้นช่วยสร้างความไว้วางใจในองค์กรมากขึ้น ทั้งยังสามารถปรับปรุงการรักษาพนักงานโดยรวมเอาไว้ได้

ข้อผิดพลาดที่ 4 มองข้ามคุณค่าในอิทธิพลของผู้บริหาร

นอกเหนือจากอิทธิพลภายในของเหล่าผู้นำ ผู้นำที่อยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านก็มีเส้นสายกว้างขวางภายนอกองค์กรอีกด้วย ไม่ว่าจะกับลูกค้า นักวิเคราะห์การตลาด พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และสื่อต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักในคุณค่าอันลึกซึ้งของความทุ่มเทและความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมที่ผู้นำเหล่าได้ทำมา
แทนที่จะเสียคนบุคคลสำคัญในความสัมพันธ์เหล่านี้ไป มันจะดีกว่ามากถ้าเราสร้างบทสนทนาและข้อตกลงที่เกิดขึ้นอยู่ เกี่ยวกับการที่ผู้นำเหล่านั้นจะยังคงสร้างประโยชน์ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตราบเท่าที่ยังได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้นำเหล่านั้น ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ หรือผู้ให้การสนับสนุน ทำให้การเปลี่ยนผ่านทางอาชีพราบรื่นและก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อองค์กรและต่อตัวบุคคลมากกว่า
องค์กรจะได้ประโยชน์ที่เข้ามามีส่วนร่วมระหว่างการเปลี่ยนผ่านกับผู้นำระดับสูงในบริบทที่เปิดเผยและจริงใจ หากองค์กรแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจในการทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านอาชีพที่มีความยุติธรรมต่อทั้งพนักงานและองค์กร เหตุการณ์เคร่งเครียดอื่น ๆ จะกลายเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ

ข้อผิดพลาดที่ 5 ล้มเหลวในการวางแผน

การจากลาของพนักงานระดับสูง สามารถเป็นเหตุการณ์สำคัญที่กระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กร โลกภายหลังการระบาด การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและล้ำลึกจะกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง แนวทางที่รอบคอบและวางแผนมาอย่างดีในการคัดเลือกผู้นำคนใหม่ของทีมจะเข้ามาทดแทนความคลุมเครือ อารมณ์และความรู้สึก ด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล
จากประสบการณ์ของ LHH การเตรียมตัวที่ดีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมตั้งแต่ส่วนหัวขององค์กร เริ่มจากคณะผู้บริหาร และเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำที่สำคัญ รวมไปถึง CHRO ที่ปรึกษาทั่วไป หัวหน้าแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ และบางที สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องอาศัยคำแนะนำที่มีความเป็นกลาง ปราศจากอคติจากบุคคลที่สาม หรือพันธมิตรด้านการเปลี่ยนผ่านทางอาชีพ เพื่อช่วยให้การสนับสนุนผู้นำในบริษัทที่ต้องดำเนินการเลิกจ้าง และผู้บริหารที่กำลังจะต้องจากไป
แนวทางที่วางแผนไว้เป็นแนวทางที่ดีที่สุดเสมอ เพราะมันจะช่วยองค์กรได้ดีในระยะยาว เฉกเช่นเดียวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกคาดหวังให้นำพาองค์กรไปสู่อนาคตได้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมจำเป็นมากสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพแก่ผู้นำระดับสูงทุกคน ทั้งยังเป็นเรื่องที่ยุติธรรมและเป็นตัวเลือกที่น่าเคารพอีกด้วย
โดยสรุปแล้ว ชื่อเสียงนั้นสามารถสร้างและทำลายได้ภายในครั้งเดียวจากข่าว วิธีที่เรารับมือกับการที่ผู้นำในองค์กรถูกเชิญออกสามารถสร้างผลกระทบกับแบรนด์ขององค์กรได้อย่างมาก ในแง่ของการดึงดูดและรักษาพนักงานประสิทธิภาพสูง และในแง่ของการปกป้องธุรกิจในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้
ปรึกษาการทำ Outplacement ให้กับพนักงานระดับสูงได้ที่ 02-653-5040 และ [email protected] 
บทความจาก: LHH Articles